"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Breivik var parat til operationelt samarbejde med al-Qaeda

28. juli 2011 - Artikel - af Sapphos redaktion

Torsdag den 28. juli har Daniel Greenfield postet nedenstående observationer om den norske massemorder på det amerikanske website frontpagemag. Citaterne er fra Breiviks 1500-sider lange, såkaldte "manifest". Sappho bringer et uddrag af Daniel Greenfields artikel. 

Breivik betragtede muslimer som fjenden, men kun i en hjemlig sammenhæng. Han understregede, at "Tempelriddere har ikke til hensigt at forfølge fromme muslimer." Og han overvejede at samarbejde med dem i forbindelse med terrorangreb mod Europa:

"En alliance med jihadisterne kunne vise sig fordelagtig for begge parter. ... Vi har ét fælles mål."

Kalifatet var en nyttig fjende til fremme af hans sag.

Ikke til hensigt at skade muslimer
I det følgende beskriver Breivik med egne ord, hvordan en sådan aftale kunne manifestere sig:

"De bliver opfordret til at levere et biologisk stof fremstillet af muslimske videnskabsmænd i Mellemøsten. Hamas og adskillige jihad-grupper har laboratorier, og de har muligheden for at fremskaffe sådanne materialer. Deres problem er at finde passende martyrer, der kan slippe gennem sikkerhedskontrollen i Vesteuropa. Det er her, vi kommer ind i billedet. Vi vil smugle det ind i EU og kanalisere det hen til et sted, som vi vælger. Vi må give dem garantier for, at vi ikke har til hensigt at skade muslimer osv."

Man må spørge sig selv, skriver Greenfield: Er det sådan, en anti-jihadist, der vil bekæmpe islam, ville tale? Eller taler her en sindsforvirret europæiske terrorist, som er villig til at alliere sig med jihadister mod andre europæere?

Parat til at dræbe for hvem som helst
Breivik gør det tydeligt, at han er parat til at dræbe europæere for snart sagt hvem som helst:

"Der kan komme en tid, hvor ... tempelridderne vil overveje at benytte sig af eller tilmed arbejde som stedfortrædere for vore fjenders fjender.

I så fald vil ... fremtidens tempelriddere overveje at arbejde for eller med sådanne fjender af EU og USA's overherredømme som Iran (Sydkorea er usandsynlig [han mener nok Nordkorea, oversætters anmærkning]), al-Qaeda, al-Shabaab eller resten af den islamiske ummas fromme fraktioner med det formål at anbringe små nukleare, radiologiske, biologiske eller kemiske våben i  vesteuropæiske hovedstæder og på andre højtprioriterede steder.

Justiciar Knights [altså en særlig gren af tempelridderne, oversætters anmærkning] og andre kristne europæiske martyrer har mulighed for at omgå de sikkerhedsforanstaltninger, som folk af arabisk herkomst normalt må igennem, og vi kan garantere en vellykket deployering og detonation på det sted, vi har valgt."

Hermed skulle den myte være aflivet, bemærker Greenfield, at Breivik ønskede at føre korstog mod islam. Han var en sindsforstyrret mand, der forestillede sig, at han skulle stå i spidsen for en magtovertagelse i Europa, om han så skulle optræde som stedfortræder for islam for at opnå det.

Oversættelse: Sapphos redaktion

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg