"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Breivik som Sigurd Korsfarer II

5. december 2011 - Artikel - af Sapphos redaktion

Den norske middelalderkonge Sigurd Jorsalfarer, her i fantasifuld streg, som Breivik ville opkalde sig selv efter.

Reservater for det urnorske folk, massefabrikker for fødsler, kongevalg på basis af DNA-test af middelalderkongen Olav den Helliges knogler og Breivik selv som Norges fremtidige regent. Mød Breiviks vrangforestillinger

Sidste uges retspsykiatriske dom over Anders Breivik er ikke blevet vel modtaget overalt.

Er Breivik dybt psykotisk, fjerner det nemlig fokus fra counterjihadisterne, Eurabia-ideologien og multikulti-kritikerne, som den norske venstrefløj igen og igen har associeret Breivik med.

Terrorforsker Tore Bjørgo formulerer sin kritik af retspsykiaternes konklusion sådan:

”Breivik står ikke ene med sine forestillinger. Tusindvis af mennesker deler Breiviks syn på kulturelt og ideologisk grundlag. Der er tale om hele subkulturer. Det fremstår bizart og afvigende for de fleste mennesker, uden at det af den grund er en sag for psykiatrien.”

Hvad Breiviks forestillinger går ud på og hvad retspsykiaterne baserer deres vurdering på, fremgår af den retspsykiatriske erklæring, som der er blevet offentliggjort en sammenfatning af.

Sappho bringer her et uddrag af den.

Vi overlader trygt til læserne at afgøre om Breiviks forestillinger er udtryk for et sygt sind eller om de – som Bjørgo og i øvrigt også Breivik selv mener - deles af tusindvis af mennesker på højrefløjen.

Funktionssvigt

Erklæringen beskriver en markant ændring, som Breivik (observanden) undergår fra og med 2006:

”Fra 2006 beskrives gennem sagens samlede dokumentation en sikker ændring i observandens funktion.

Vidneafhøringerne af venner beskriver fra dette tidspunkt, at observanden trak sig væk fra social kontakt, blev mere stille, flyttede hjem til mor og holdt op med at arbejde.

Observandens mor har beskrevet, at observanden vendte op og ned på døgnet, spillede meget computerspil og fra dette tidspunkt mest sad alene på sit værelse.

Observanden deltog ikke i vask og oprydning af lejligheden og lavede ikke mad selv… Symptomerne vurderes af de sagkyndige at være omfattende funktionssvigt både praktisk, socialt, økonomisk og med hensyn til arbejdsevne.

Fra 2010 beskriver observandens mor en kvalitativ ændring i observandens væremåde. Hun beskriver, at observanden fra dette tidspunkt var optaget af smitte, eget udseende, og var ubehageligt intens, irritabel og vred.

Han blev mere optaget af at formidle politik og historie, og mor følte sig presset af ham”.

Breivik som Sigurd Korsfarer II

"Observanden mener, at han har vundet hævd som ideologisk leder af organisationen ”Knights Templar”, som har mandat til at være både ”militær orden”, ”martyrorganisation”, ”militærdomstol”, ”jury” og ”skarpretter”.

Han mener, at han har ansvaret for at bestemme, hvem der skal leve og dø i Norge. Ansvaret opleves reelt, men tyngende.

Fænomenerne vurderes som bizarre, grandiose vrangforestillinger.

Han mener, en betydelig del af befolkningen (flere hundrede tusinde) støtter de udførte handlinger [massakren på Utøya, red.].

Han mener, hans kærlighed er overudviklet. Han mener, han er en pioner i en europæisk borgerkrig.

Han sammenligner sin situation med historiske krigshelte som Zar Nicolai og Dronning Isabella.

Fænomenerne vurderes som grandiose vrangforestillinger.

Observanden mener, det er sandsynligt…at han  kan blive ny regent i Norge efter statskup og magtovertagelse. Hvis han bliver ny regent, vil han tage navnet Sigurd Korsfarer II (Breivik må tænke på middelalderkongen Sigurd Jorsalfarer 1090 – 1130, der deltog i et korstog red.)

Han mener, han har givet fem millioner kroner til ”kampen”. Han mener, han kan få ansvaret for at deportere flere tusinde muslimer til havne i Nordafrika.

Fænomenerne vurderes som grandiose vrangforestillinger.

Reservater for det norske urfolk

Observanden mener, der foregår etnisk udrensning i Norge og lever i frygt for at blive dræbt.

Han mener, at der vil kunne udløses en kernefysisk tredje verdenskrig som følge af begivenhederne som han ser sig som en del af.

Han mener, der er en borgerkrig i gang i landet. Observanden arbejder med løsningsforslag, som skal forbedre ”vor norsk-etniske genetiske pool, udrydde sygdom og reducere skilsmissehyppigheden”.

Han forestiller sig reservater (for det norske urfolk), DNA-testing og massefabrikker for fødsler.

Ideerne vurderes som del af et bizart, paranoidt vrangforestillingssystem.

DNA-test på Olav den Hellige

Observanden mener, at Glücksborgerne (Det norske og danske kongehus) vil blive ”revolutionært fjernet” i 2020.

I stedet skal der udpeges en ny regent, der skal rekrutteres fra ”Vogternes Råd”, på grundlag af en DNA-test af de jordiske rester efter Olav den Hellige eller Harald Hårderåde.

Dernæst skal det norske folk DNA-testes for at finde den største genetiske lighed, som så indsættes som ny regent i landet.

Ideerne vurderes også som del af et bizart, paranoidt vrangforestillingssystem.

Hørelseshallucinationer og eventuelle influensfænomener lader sig ikke bekræfte, idet observanden fastholder, at hans kommunikationsform med meningsfæller er hemmelig.

De sagkyndige har mistanke om, at hørelseshallucinationer og/eller influensfænomener har været eller er tilstede, men har ikke sikre holdepunkter for dette.

Observanden omtaler skiftevis sig selv som ”jeg” og ”vi”, det vil sige både i ental og flertal.

De sagkyndige vurderer, at symptomet repræsenterer uklar identitetsoplevelse og depersonalisering.

Observanden er til tider vanskelig at følge, fordi han hurtigt skifter tema og må bringes tilbage ved spørgsmål.

Han associerer rigt og hans associationer bringer ham stort set altid, uanset indfaldsvinkel tilbage til hans politiske budskab, sin oplevede mission og position. Fænomenet vurderes som moderat associationsforstyrrelse.”

”Konklusionen bliver følgelig, at observanden antages at være psykotisk på tidspunktet for de påklagede handlinger og at han var psykotisk under observationen.”


Læs hele sammenfatningen her

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg