"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

At dræbe det vantro

2. juni 2010 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Uwe Max Jensen

At dræbe det vantro er ikke blot en tekst i koranen, men en naturlovmæssig bekræftet fatwa. Konvertit politianmeldt for trusler på JP Blogs

Trykkefrihedsselskabets bestyrelsesmedlem, kunstneren Firoozeh Bazrafkan, har fået en blog på Jyllands-Posten, hvor hun skriver om kunst og politik. Bloggen er efter tre indlæg allerede blevet en af Jyllands-Postens mest kommenterede. Også Bjørn Holmskjold fra Skanderborg, der er konverteret til islam, har fundet vej til bloggens kommentarspor. Blandt andet med denne kommentar:

”Gud skabte mennesket underlagt de helt samme psykiske mekanismer, hvorfor der er et ufravigeligt psykologisk system at forstå mennesket ud fra. Og det hvad enten vi taler om iraner, der er blevet vantro mod det Gud skabte, eller iraner, som ikke er det mindste i tvivl om det Gud skabte. De er alle underlagt én Guds ufravigelige vilje, som de gør meget klogt i at forstå. For gør de ikke det, så bliver de lige så vantro, som eksempelvis de psykisk syge amerikaner. Der jo som bekendt gør alt de kan for at manipulere de unge iranere til at blive tilbedende penge og materielle ting. Og det uden at forstå, at dette valg indebærer et fravalg af naturlighed, evnen til at elske indfølt dybt, evnen til at forstå sine børn, evnen til realisme og logisk tænkning for blot at nævne enkelte konsekvenser. Man bliver ganske enkelt alvorligt psykisk syg, gør børnene psykisk syge og nedbryder al naturlighed i verden. For det psykisk syge bliver ganske enkelt opformeret via den sociale arv.

Helt i overensstemmelse med Guds vilje skal det dræbes, som er sygt og afvigende. Betinger det, at eksempelvis en helt generation af unge må udryddes for at genskabe normaliteten, så er det helt i overensstemmelse med Guds vilje, som den kommer til udtryk i de evolutionære, biologiske og psykologiske lovmæssigheder. Det må selv de vantro, der kender til disse lovmæssigheder erkende rigtigheden af!

Muslimerne kan med sikkerhed vide, at islam ikke er en religion på niveau med mange andre religioner. Men er religionen, der grundlæggende tolker Guds vilje, som Guds vilje skal tolkes. Således bekræftes både oprettelsen af kalifatet og sharia af naturens love. For også mennesket skal begrænses i hvad de må og hvad de ikke må. Forlader mennesket Edens Have i den tro, at de har forstået noget, så er virkeligheden den, at de intet har forstået. Hele udviklingen i den vestlige verden er mere end rigeligt bevis herpå.

At dræbe det vantro er ikke blot en tekst i koranen, men en naturlovmæssig bekræftet fatwa.

Med andre ord…. Det er Guds vilje!”

Trusler under dække af en religion

Ivan Broe fra Herlev har besluttet at anmelde Bjørn Holmskjold for mordtrusler under dække af en religion. Ivan Broe mener, at Bjørn Holmskjolds udsagn om, at det er i overensstemmelse med guds vilje, at det syge og afvigende dræbes, er i strid med straffelovens § 140, hvori det blandt andet hedder:

”§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”.

Desuden mener Ivan Broe, at Bjørn Holmskjold går endnu videre ved dette citat:

”At dræbe det vantro er ikke blot en tekst i koranen, men en naturlovmæssig bekræftet fatwa. Med andre ord…. Det er Guds vilje!”

Ivan Broe opfatter citatet som en opfordring til drab på danske borgere, hvilket ifølge Ivan Broe bringer Bjørn Holmskjold i konflikt med § 237 til 239. Ivan Broe har derfor anmeldt begge forhold til Københavns Politi.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg