"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Antisemitisme i fuld blomst på dansk jord

23. juli 2006 - Artikel

Til kamp mod "Jødestaten" De antisemitiske følelser fik frit løb under fredagens demonstrationer i København. Det var også første gang tilhængere af Hizb ut-Tahrir åbenlyst gik til angreb på omkringstående

København var fredag den 21. juli rammen om tre forskellige demonstrationer med udgangspunkt i den aktuelle optrapning af konflikten i Mellemøsten og krigen mellem Hizbollah og Israel: En demonstration til fordel for Israels ret til at forsvare sig selv, samt to der vendte sig mod Israel. Af disse to var den ene arrangeret af det ekstreme muslimske parti Hizb ut-Tahrir, den anden var arrangeret af folk fra den yderste danske venstrefløj. Ved begge disse demonstrationer vajede flag, hvor Davidstjernen i det israelske flag var skiftet ud med det nazistiske hagekors, samt Hizbollahs fane, og der blev frembåret billeder af Hizbollahs leder Hassan Nasrallah.

"Nye regler" på Nørrebro

Selv om demonstrationerne i alt væsentligt forløb fredeligt, gav talerne ved Hizb ut-Tahrir-arrangementet frit løb for deres voldsfantasier og søgte efter bedste evne at opgejle de ca. 700 demonstranter. Fra første færd var det da også klart, at deltagerne var parat til vold. Det kom til at gå ud over to tilskuere. Kort tid efter at Hizb ut-Tahrirs gadedemonstration kl. 16.30 havde sat sig i bevægelse fra Nørrebro station på vej mod Københavns Rådhusplads, måtte Sapphos fotograf søge tilflugt i en butik på Nørrebrogade, efter at være blevet angrebet af fire unge Hizb ut-Tahrir-støtter, der truede med at slå ham ned og smadre hans kamera. Kun butikspersonalets og politiets resolutte indgriben forhindrede dem i at gøre alvor af truslerne.

De rasende Hizb ut-Tahrir-folk stod i ledtog med en sælger af husvildebladet "Hus forbi", som var den der tilkaldte de andre, og som selv førte an i truslerne. "Hus forbi"-manden, som er kendt i kvarteret, sagde til fotografen, at der var indført "nye regler" for fotografering på Nørrebro - der i vidt omfang kontrolleres af Hizb ut-Tahrir.

Bladsælgeren blev af vidner udpeget for politiet, der således kender hans identitet.

"Hus forbi" får økonomisk støtte af bl.a. Socialministeriet, DAB og Dansk Sygeplejeråd.

En talsmand fort Hus forbi, Jens Tage Nielsen, benægter over for Sappho, at der skulle være nogen samarbejdsaftale mellem det skatteyderunderstøttede projekt og Hizb ut-Tahrir om nye regler på Nørrebro. I øvrigt forstår han ikke, at Sappho overhovedet spørger ham om episoden, som "Hus forbi" er uden skyld i.

Sappho: "Hvis en uniformeret politimand havde ført an i opfordringer til vold, ville vi også have ringet til Københavns politidirektør og spurgt, om det var i overensstemmelse med politiets holdning."

"Jamen var den pågældende sælger i en salgssituation og gik han rundt med ID-kort fra Hus forbi?" spørger Jens Tage Nielsen.

Det bekræftes af Sapphos kilder, der oplyser, at sælgeren stod og solgte "Hus forbi" ved Superbrugsen Nørrebrogade 53B, og at han ved hoften bar et synligt ID-kort.

Overfald i bus nr. 14

Dagens andet overfald skete kl. 19.30 i bus nr. 14 ved Nørreport Station. Her blev en deltager i den pro-israelske demonstration, der havde ladet et israelsk og et dansk flag stikke op af tasken, pludselig overfaldet med knytnæveslag af en arabisk-udseende mand iført Hizbollah T-shirt, der også tog kvælertag på ham.

Ingen af de chokerede passagerer i den propfyldte bus havde åndsnærværelse eller mod til at gribe ind med undtagelse af en enkelt passager af anden etnisk herkomst, der reddede den overfaldne fra større overlast.

Det lykkedes chaufføren at blokere døren, således at Hizbollah-manden ikke kunne undslippe. Han blev hurtigt arresteret af tililende politi, og flere vidner til overfaldet meldte sig. Kl. 19.45 blev arrestanten transporteret bort i salatfad nr. 23. Forinden, mens arrestanten stadig befandt sig ved bussen belagt med håndjern, havde politiet givet en ca. 30-årig arabisk udseende mand lov at til at tale med arrestanten. Et øjenvidne genkendte den ca. 30-årige som medlem af Hizb ut-Tahrirs uniformerede vagtværn.

Den overfaldne dansker, hvis navn er Sappho bekendt, meddeler, at han vil følge politiets videre arbejde med interesse, og at han selv agter at anlægge erstatningssag mod overfaldsmanden, hvis politiet ikke følger op på sagen.

"Fucking Jews"

Dagens venstresocialistiske demonstration begyndte kl. 16 på Axeltorv i Københavns Centrum lige over for over for Tivoli. Her havde en ad hoc alliance af grupper på den yderste venstrefløj, der kaldte sig "Stop Israels Terror-Initiativet", samlet omkring 200 mennesker. Bag demonstrationen stod bl.a. medlemmer af Enhedslisten, Enhedslistens ungdomsorganisation SUF og den venstreekstremistiske bevægelse Rød Ungdom.

Demonstrationen var indkaldt af Irene Clausen fra Internationalt Forums Mellemøstgruppe, der i mange år har arbejdet for at få "Israel ud af Palæstina", og Arne Lund, Enhedslistens spidskandidat ved kommunalvalget i Humlebæk.

"Vi er her i dag for at vise vores vrede mod den zionistiske stat Israel", indledte Irene Clausen, der understregede, at Israel intet gør ”uden at tjekke det af med USA”. Hvad initiativtagerne ønskede, var intet mindre end ”revolution i hele Mellemøsten. Vi er lige glade med, at USA kalder befrielsesbevægelser for terrorister.” Og så gjaldede det uundgåelige ”Down, down, Israel, down, down, USA.”

Ved venstrefløjens demonstration så man også Hizbollah-flag og billeder af Hassan Nasrallah. Nogle demonstranter bar T-shirts, hvor der blev sat lighedstegn mellem Davidsstjernen og det nazistiske hagekors. En af talerne fortalte de fremmødte, at "jøder kun er interesseret i penge, magt og land". Der blev også spillet en rapsang, der indeholdt ordene "fucking Jews".

Fælles front mod Israel

Sappho har spurgt Arne Lund fra Enhedslisten, om det yderste danske venstre nu er gået over til den rene antisemitisme og har sluttet alliance med det yderste religiøse og terroristiske højre, repræsenteret af Hizbollah og den hellige mand Hassan Nasrallah, men det benægter han. Det var slet ikke meningen, at der skulle have været Hizbollah-flag eller -paroler ved manifestationen. Ifølge Arne Lund vil det yderste venstre gerne gå sammen med Hizbollah, når det gælder kampen mod zionismen og opløsningen af staten Israel, men selv er han modstander af Hizbollahs politiske bindinger til Syrien og præstestyret i Teheran, hvis politiske mål Lund bestemt tager afstand fra.

Blandt de andre organisationer, der deltog i Axelborg-demonstrationen, var ”Kvinder i sort”, en international kvinde-fredsbevægelse. De sorte kvinder havde måske ikke bemærket Hizbollah-flagene eller det drama, der udspillede sig, da en mand med iransk baggrund begyndte at råbe ukvemsord om disse agenter for præstestyret i Teheran. Et øjenvidne beretter, at Hizbollah-tilhængerne gjorde sig klar til at gå løs på manden, og at kun politiets hurtige indgriben forhindrede ham i at få tæsk.

Iraneren, som ifølge Arne Lund er blevet underkastet meget hård tortur af det iranske præstestyre, havde forgæves bedt om politiets assistance til at få fjernet Hizbollah-tilhængerne fra demonstrationen.

Fællessang og bøn

Anderledes fredeligt gik det for sig under den pro-israelske demonstration på Christiansborg Slotsplads, der startede kl. 17. Her var der både fællessang, taler og en særlig bøn for Israels soldater. Tre unge kvinder fra bevægelsen ”Israel Connect”, havde arrangeret demonstration under mottoet: ”Alle har ret til at forsvare sig – Også Israel”. Også her var omkring 200 mennesker mødt op. Overrabbiner Bent Lexner, den første blandt talerne, understregede, at Israel er Mellemøstens eneste demokrati og at ”Hizbollah bomber fuldstændig vilkårligt og slår civile ihjel”.
Skuespilleren og debattøren Farshad Kholghi, der også er medlem af Sapphos redaktion, fortalte om sin opvækst i Iran, hvor han som en hel generation af unge iranere, blev tvunget til at råbe død over Israel og USA. ”Khomeini skabte Hizbollah. Mullaherne er vor tids terrorister. Længe leve Israel”, sluttede han.

Caroline, den ene af initiativtagerne, der ikke ønsker sit efternavn frem af frygt for repressalier, sagde: ”For første gang i verdenshistorien er jøder ikke nogen, man træder på”. Videre påpegede hun mediernes ensidige dækning af konflikten:

”Hvordan ville det se ud i Danmark, hvis raketterne regnede ned over Aalborg og slog uskyldige ihjel? Hvis danske soldater blev bortført fra Tønder?”

Selv om demonstrationen fandt sted lige uden for Christiansborg havde kun ét folketingsmedlem fundet vej, nemlig Dansk Folkepartis udenrigspolitiske ordfører Søren Espersen.

Advarsler

Hizb ut-Tahrir udtrykte sin afsky for Israels militære intervention i Libanon ved at kalde til demonstration under overskriften ”Stop jødestatens terror og forbrydelser i Libanon og Palæstina”.

Dagen før Hizb ut-Tahrir-demonstrationen havde historikeren Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson i et brev til rigspolitichef Torsten Hesselbjerg peget på risikoen for, at demonstranterne ville overtræde straffelovens racismeparagraf ved at fremsætte antisemitiske udtalelser, og for at de ville fremvise emblemer og flag og råbe slagord til støtte for organisationer, som FN og EU har defineret som terrororganisationer.
Vilhjálmsson tillod sig også citere en udtalelse af justitsminister Lene Espersen: "Det ... er meget vigtigt for mig at gøre det helt klart, at medlemmer af Hizb ut-Tahrir, der overtræder straffeloven f.eks. ved at komme med antisemitiske udtalelser, vil blive retsforfulgt. Sådan har det været hidtil, og sådan vil det også være fremover."

I et svar til Vilhjálmsson bekræftede chefinspektør ved Københavns Politi Per Larsen, at politiet var opmærksom på justitsministerens udtalelse. Hvis det er rigtigt, må det antages, at politiet i disse timer har travlt med at gennemarbejde billeder og lydbånd fra demonstrationen. Måske kan erfaringerne nå at komme med i den redegørelse om Hizb ut-Tahrirs aktiviteter i Danmark, som Statsadvokaten for Særlige internationale Straffesager skal fremlægge i august.

Nørrebros herrer

Ligesom ved en tidligere demonstration i april 2004 gav Københavns Politi også denne gang Hizb ut-Tahrir lejlighed til at vise deres magt over Nørrebro. Demonstranternes rute gennem Nørrebrogade og videre ind mod Rådhuspladsen betød timelange omlægninger af centrale busruter. Der var næppe en danske at se på Nørrebrogade, hvor hvert gadehjørne var besat af grupper af arabiske unge. Politiet holdt sig også i sidegaderne.

Når det derimod gælder den meget mindre organisation ”Stop islamiseringen”, udviser Københavns Politi langt større handlekraft. Således har organisationen fået forbud imod at demonstrere på Nørrebro, da en sådan demonstration skønnedes at kunne opfattes som en provokation.

Det samme har bøsserne og de lesbiske åbenbart fundet ud af. I år har de besluttet at henlægge den traditionsrige bøsseparade fra Nørrebro til Indre By.

Som altid, når Hizb ut-Tahrir demonstrerer, gik mændene forrest, dernæst kom kvinderne, heraf mange danske konvertitter og børn, og som altid gjaldede råb som ”Vi vil styres af Koranen” og ”Død over Israel" og "Død over Israel og USA”, ligesom Rådhuspladsen regelmæssigt genlød af ”Allahu akbar” – Gud er størst og ”Takbir” - erobring, ekspansion. Et par af demonstranterne bar en raketattrap med påskriften ”Israels gave til Libanons børn”, og mænd var iført T-shirts med påskriften ”Soldier of Allah” og - som på Axeltorv - med billeder af Davidsstjernen sammenlignet med et hagekors. Samt naturligvis billeder af Hassan Nasrallah og Hizbollahs flag.

Blandt parolerne på de demonstrerendes skilte bemærkede man flere af Hizb ut-Tahrirs gamle slogans: "Islam - The only alternative to capitalism" og "Muslimerne i Danmark er en del af den islamiske nation."

En af Sapphos kilder talte med en temmelig rystet irakisk tilhører på Rådhuspladsen, der kunne berette, at en af Hizb ut-Tahrir-talerne mindst fem gange havde truet jøder med døden.

Sherin Khankan melder kulør

Men der var visse ændringer i forhold til Hizb ut-Tahrirs sædvanlige facon: Hvor Hizb ut-Tahrir tidligere talte om den zionistiske stat, hedder det nu åbenlyst ”Jødestaten”. Hizb ut-Tahrirs sikkerhedsfolk optræder ikke længere med hvide armbind, men er mere diskrete, i hvide skjorter og mørke benklæder.

Organisationens talsmand i Danmark, Fadi Abdullatif, er tidligere dømt for trusler mod jøder og benytter sig gerne af en truende og aggressiv retorik, men det er ikke tidligere sket, at organisationens tilhængere åbenlyst er gået til angreb på omkringstående, som det skete denne fredag.

Endelig er der grund til at bemærke en yderligere nyskabelse: Blandt Hizb ut-Tahrir-demonstranterne på Rådhuspladsen bemærkede man lederen af de såkaldte "Kritiske Muslimer" Sherin Khankan, der ud over at have opdyrket et ry som moderat også er medlem af Det Radikale Venstre.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg