"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Anklageskrift med overraskelser

23. august 2010 - Artikel - af Katrine Winkel Holm

Hvad er det egentlig, Lars Hedegaard er anklaget for at have sagt? Forholder statsadvokat Lise-Lotte Nilas sig til Hedegaards originale udtalelser, eller baserer hendes anklageskrift sig på andres gengivelse af dem? En nærlæsning af anklageskriftet bød på en række overraskelser: Uklare formuleringer, sammenskrivninger, hjemmelavede ordkonstruktioner og overspringelser i anklagerens tekst - samt en bemærkelsesværdig overensstemmelse mellem statsadvokatens anklageskrift og en Ole Birk Olesen-tekst.

”Eller lignende”

Sappho kan i dag offentliggøre det anklageskrift, som statsadvokat Lise Lotte-Nilas har præsenteret for Hedegaard, og som betyder, at han skal møde for retten på Frederiksberg den 24. januar 2011, anklaget for at have overtrådt straffelovens hate speech-paragraf.

Det mest i øjnefaldende ved anklageskriftet er dets mangel på præcision. Det hedder, at Hedegaard "bl.a" anklages for sine juleudtalelser om voldtægt af muslimske piger, som citeres efterfulgt af denne vending: ”eller lignende”. Betyder det, at alle udtalelser, der ligner disse, er ulovlige? Ville den eksmuslimske forfatter Wafa Sultan, der i sin bog A God Who Hates kommer med påstande, der ligner Hedegaards, også blive stævnet af Lise-Lotte Nilas, hvis hun boede i København?

Wafa Sultans måske ulovlige udtalelser

Sultan skriver følgende om sine oplevelser som læge på en gynækologisk klinik i den syriske by Aleppo i 1977: "Mit arbejde indskrænkede sig i de fleste tilfælde til at diagnosticere graviditeter og bekræfte unge pigers status som jomfruer. De fleste af pigerne var ugifte og kom med deres mødre eller bedstemødre, der ønskede at få sikkerhed for, at deres datter eller barnebarn var jomfru, og nogle kom også for at finde ud af, om de var gravide. Det var lægens opgave at foretage en abort på de piger, der var gravide, og at lappe på dem, der havde mistet deres mødom. Patienterne og deres ledsagere kom ind på kontoret formummet under deres kapper, så at man kun kunne se hænderne. Ingen ønskede at blive genkendt. I ambulatoriet, hvor kvinden og hendes datter eller barnebarn talte med lægen, var historien altid den samme: "Doktor, min datter faldt uheldigt og blødte, da hun var barn, og nu er vi her for at sikre os, at hun stadig er jomfru, for hun skal snart giftes."

Når lægen, efter at have undersøgt den unge pige, forklarede, at hun ikke bare havde mistet sin mødom, men også var gravid, plejede de to kvinder at græde og tigge lægen om hjælp til at løse deres problem. Efter en række spørgsmål, tilstod den unge kvinde i de fleste tilfælde, at hun i årevis, siden sin barndom, var blevet seksuelt misbrugt af sin far, sin bror, en onkel eller en anden mandlig slægtning. Ofte var pigen netop begyndt at menstruere og var blevet gravid ikke længe efter sin første menstruation."

Såvidt Wafa Sultan, hvis udtalelser jo ligner Hedegaards. Med anklageskriftets løse formulering ”eller lignende”, er det uvist, om Wafa Sultan må ytre den slags i Lise-Lotte Nilas' retskreds.

Ingen sammenhængende tekst

Og så er der gengivelsen af de fatale, måske kriminelle udtalelser, som faldt i det interview, der i sin helhed kan høres her: http://snaphanen.dk/2009/12/17/lars-hedegaard-islam-is-an-army/. Af det citat, anklageskriftet anfører som inkriminerende, må man få den opfattelse, at der er tale om en sammenhængende tekst. Det er imidlertid ikke tilfældet. Adskilligt er udeladt mellem ordene "når en muslimsk mand" og "ingen værdi", bl.a. Hedegaards referencer til forhold i Sverige og Norge. Disse og lignende betragtninger har statsadvokaten tydeligvis ikke fundet farlige nok til at citere. Hun har heller ikke ved hjælp af prikker (...) angivet, hvor noget er udeladt.

Hvis vi gå ud fra de engelske ord, som statsadvokaten har valgt at oversætte, så lyder de sådan (prikkerne angiver, hvor noget er udeladt):

"When a Muslim man rapes a woman, it is his right to do so. ... where Swedish girls are raped, gang-raped etc. etc. There is nothing wrong in it viewed from an Islamic perspective. This is your right. ... they rape their own children. You hear all the time that girls in Muslim families are raped by their uncles or their cousins or father. ... Women ... have no value, they are not human beings. They have a function as wombs. They bear the offspring of the warriors in order to create new warriors and other than that they, well, they can be used for sexual purposes, but they have no value..."

En ordret oversættelse af dette kunne lyde således:

"Når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det. ... hvor svenske piger bliver voldtaget, massevoldtaget osv. osv. Der er intet galt i det set fra et islamisk perspektiv. Dette er din ret. ... de voldtager deres egne børn. Man hører hele tiden, at piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler eller deres fætre eller far. ... Kvinder ... har ingen værdi. De er ikke mennesker. De har en funktion som livmodere. De føder krigernes afkom med det formål at skabe nye krigere og bortset fra det, de, tja, de kan bruges til seksuelle formål, men de har ingen værdi ..."

I statsadvokatens sprogdragt er det gengivet som følger:

"når en muslimsk mand voldtager en kvinde, er det hans ret at gøre det. Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtægt etc. etc., er der intet galt i det, set ud fra et islamisk perskektiv [sic], dette er din ret. De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far. Kvinder har ingen værdi, de er ikke mennesker. Deres funktioner er som livmoder – de bærer krigerens afkom og skaber nye krigere, men ellers ... nuvel, de kan bruges til seksuelle formål, men ellers har de ingen værdi".

Som man vil se, afviger statsadvokatens sammenskrivning på mange punkter fra en nøjeregnende dansk oversættelse af det talte engelske:

"hvor svenske piger" er blevet til: "Når svenske piger." Det må skyldes, at statsadvokaten ellers ikke kan få sin omskrivning til at hænge sammen. I det talte engelske henviste "hvor" til forhold i Sverige, som hun altså ikke har villet have med.

"masse-voldtaget" er blevet til: "massevoldtægt".

"Man hører hele tiden, at piger i muslimske familier bliver" er blevet til: "Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver".

"eller far" er blevet til: "eller deres far"

"De har en funktion som livmodere" er blevet til: "Deres funktioner er som livmoder"

"De føder krigernes afkom med det formål at skabe nye krigere" er blevet til: "de bærer krigerens afkom og skaber nye krigere"

og bortset fra det, de, tja, de" er blevet til: "men ellers ... nuvel, de"

Ole Birk-inspiration

Man kan naturligvis indvende, at disse sproglige afvigelser stort set er uden betydning for gengivelsen af indholdet – hvis man altså ser bort fra alt det, der er udeladt i statsadvokatens sammenskrivning. Man kan formentlig også antage, at statsadvokaten ville have fundet Lars Hedegaards udtalelser strafværdige, hvis de var blevet gengivet korrekt ud fra det talte ord.

Pointen er imidlertid en anden: Der er en bemærkelsesværdig overensstemmelse mellem statsadvokatens tekst og en tekst, som 180Graders redaktør Ole Birk Olesen postede på sin blog den 19. december 2009 . Således er følgende sætninger helt identiske:

"De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far." Selv om det altså ikke var præcis sådan, at Hedegaards ord faldt.

Man bemærker en lignende – om ikke helt så nær – overensstemmelse med Ole Birk Olesens gengivelse af lydfilen andre steder i statsadvokatens tekst. Det er svært at frigøre sig fra den mistanke, at statsadvokaten har ladet sig inspirere af Ole Birk Olesen. ­Tilmed i den grad, at han har taget hele sætninger fra ham. Man kan naturligvis ikke udelukke den mulighed, at Ole Birk Olesens formuleringer er gået gennem flere, inden de nåede til statsadvokaten, hvilket kan forklare en del mindre variationer. Men der går en klar forbindelse mellem anklageskriftet og det som Ole Birk Olesen postede den 19. december sidste år, og som stort set er det eneste, statsadvokaten har interesseret sig for.

Forbehold udeladt

Her har vi måske også forklaringen på, at det tydeligvis ikke har gjort indtryk på statsadvokaten, at Lars Hedegaard tre gange under det lange interview omhyggeligt gør opmærksom på, at han forsøger at beskrive islam i sin grundform. Altså hvad de islamiske helligskrifter og trosvogtere sanktioner eller forlanger af muslimer – og ikke hvad hver eneste muslim i verden foretager sig. Det gør Hedegaard i forbindelse med omtalen af forpligtelsen til jihad (hellig krig), taqiya (retten eller pligten til at skjule sine sande hensigter) og islams forbud mod at muslimer integrerer sig i og bidrager til at opretholde den vantro orden. I disse tre tilfælde gør han udtrykkeligt opmærksom på, at det naturligvis ikke er alle muslimer, der efterkommer ideologiens formaninger og påbud. Et enkelt sted – nemlig når det gælder islams accept af det, som vi i Danmark ville kalde voldtægter – glemmer han at gøre det. Og vupti. Det er lige præcis på denne blottelse, Ole Birk Olesen – og statsadvokaten - slår ned på.

Gør det lidt bedre

Det er i sandhed et anklageskrift med overraskelser. Troede man, at den tekst eller det udsagn, som statsadvokaten lægger til grund for at rejse tiltale mod en borger skal være klart afgrænset, autentisk, pinligt nøjagtig og korrekt i enhver henseende, så må man tro om igen. Troede man, at det skulle basere sig på original-teksten og ikke på en sammenskrevet oversættelse af en af den tiltaltes brændende modstandere, er man åbenbart også naiv.

Spørgsmålet er, om ikke statsadvokat Lise-Lotte Nilas kan gøre det lidt bedre?

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg