"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Aarhus-imam kræver hævn over Osama bin Ladens død

7. september 2011 - Artikel - af Lars Hedegaard

Al-Maqdisi, chef for den krigeriske Aarhus-imam.Kun gennem krig kan vi gøre regnskabet op med de vantro, lyder det fra Abu Uzair i Aarhus.

Menneskeheden står midt i en evig og skæbnesvanger kamp mellem muslimerne og "djævelens tilhængere", dvs. de vantro. De sidstnævnte prøver til stadighed at få muslimer til at afsværge deres tro, og de kan kun afskrækkes med magt, dvs. gennem militær konfrontation.

Enhver, der påstår noget andet, lyver, skriver skriver imam Abu Uzair al-Jazairi  i et essay, der den 2. juni 2011 blev offentliggjort på webstedet al-Tahadi.

Ifølge det normalt velunderrettede Middle East Media Research Institute, MEMRI, bor Abu Uzair i Aarhus.

I essayet, der har titlen "Drabet på den store leder – Et varsel om erobring og ødelæggelse af de vantros lande", forsøger Abu Uzair at trøste muslimerne efter drabet på Osama bin Laden. De kan være visse på, at bin Ladens død indvarsler Vestens snarlige undergang.

Ifølge MEMRI, der i uddrag bringer en engelsk oversættelse af imamens essay har Abu Uzair, der præsenterer sig som Abu Uzair Abd al-Ilah Youssef al-Youbi al-Husni al-Jazairi, de seneste måneder opnået et ry i jihadistiske kredse.

Således meddelte det rabiate websted Minbar al-Tawhid wal-Jihad i april 2011, at den hellige mand fra Aarhus var blevet medlem af dets sharia-udvalg.

Dialogtilhængere lyver

"Ved Kabaens Herre [Allah, red.], enhver, der prøver at bedrage ved [at foreslå, at man kan løse konflikten gennem] dialog, eller forsøger at feje den under gulvtæppet ved hjælp af venlige forbindelser eller forsoning eller venskab, lyver," skriver Abu Uzair.

Som han ser det, er den vestlige verdens sekularisme blot et påskud. I virkeligheden anspores Vesten af en dyb kristen tro og korsfarerambitioner, og dens teknik er forblevet uændret gennem tiderne.

Ligesom Farao ifølge Koranen anklagede "Moussa" [som i Bibelen hedder Moses, red] for at sprede fordærv i Egypten, bliver al-Qaeda i dag anklaget for det samme.

"Bemærk hvordan den frække vantro [dvs. Farao, red.] ... anklager Allahs profet Moussa for [at sprede] fordærv i landet. Det er præcis den samme beskrivelse, der nu bruges om den gruppe, der bekæmper den fjendtlige alliance [dvs. NATO, red.], korsets slaver [dvs. de kristne, red.] og jøderne og om [gruppens] øverste ledere, særligt den heroiske løve Osama [bin Laden] (må Allah have barmhjertighed med ham) ... og om de andre medlemmer af eliten, de loyale martyrer, der er døde og som ikke forlod [deres tro]."

Store pinsler

Abu Uzair er overbevist om, at de vantro, der bekæmper islam, vil blive besejret i denne verden og kan se frem til store pinsler i den næste.

Den muslimske gejstlige fra Århus er sikker på, at bin Ladens død indvarsler strålende sejre for islam. Der er nemlig ikke andet at gøre end at føre krig, sådan at de troende kan leve og de vantro kan få hovederne skåret af.

For martyrerne er døden ikke et nederlag, men en sejr, mener Abu Uzair. Det udleder han af Koranens Sura 3, vers 146-148, der lover de standhaftige krigere "en smuk belønning" i paradiset. Allah vil nemlig "lutre de troende og udslette de vantro" (Sura 3, vers 141).

Ifølge Abu Uzair har store mænds død uvægerligt indvarslet nye sejre for islam. Sådan vil det også gå efter Osama bin Ladens død. De vantro kommer til at fortryde, at de har dræbt ham, for hævnens dag nærmer sig.

Forbillede for jihadister

MEMRI oplyser, at  webstedet Minbar al-Tawhid wal-Jihad, MTJ (prædikestolen for monoteisme og jihad) blev oprettet 2003 af sheik Abu Muhammad al-Maqdisi (billedet), som i løbet af de seneste par årtier har vundet ry som religiøs autoritet i salafistiske, dvs. strengt fundamentalstiske kredse verden over.

Al-Maqdisi – det betyder: fra Jerusalem – hedder i virkeligheden Issam ibn Muhammad ibn Taher al-Barqawi og er jordaner af palæstinensisk oprindelse. Han anses i dag for at være verdens førende teologiske og juridiske fortaler for hellig krig og har ofte optrådt som mentor og rådgiver for jihadistiske grupper, således var han åndelig vejleder for Abu Musab al-Zarqawi – den i 2006 dræbte leder af al-Qaeda i Irak.

Efter 11. september 2001 udsendte han en fatwa, der religiøst sanktionerede terrorhandlingerne.

MTJ ledes af en gruppe muslimske gejstlige – den såkaldte sharia-komite – fra forskellige arabiske lande, der optræder under pseudonym: al-Baghdadi (manden fra Bagdad), al-Shinqiti (fra Mauretanien) osv.

Det er således sandsynligt, at også aarhusianeren al-Jazairis navn – der betyder: fra Algeriet – er et pseudonym.

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg