"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Muslimer omdanner tomme europæiske kirker til moskeer

16. februar 2012 - Artikel - af Soeren Kern

Nybygget moské i MalmöIslam er nu den hurtigst voksende religion i Europa. Mange steder på kontinentet er der således flere praktiserende muslimer end praktiserende kristne. En af følgerne er, at stadig flere kirker omdannes til moskeer.

I takt med at islam erstatter kristendommen som den dominerende religion i Europa, omdannes flere og flere kirker til moskeer.

Disse moskeer fungerer ikke blot som religiøse institutioner men også som det politiske fundament for etablering af parallelsamfund baseret på islamisk sharia-lov.

Seneste eksempel kommer fra Tyskland. Her har den romersk-katolske kirke offentliggjort, at seks kirker i industribyen Duisberg skal lukkes på grund af for få kirkegængere. Efterfølgende skal kirkerne omdannes til moskeer.

Ifølge den tyske avis, Der Westen, var det et krav fra muslimsk side, at de tomme kirker blev omdannet til moskeer.

Duisberg har et indbyggertal på 500.000, hvoraf ca. 100.000 er tyrkiske muslimer. Dermed er Duisberg en af Tysklands mest islamiserede byer.

De kirker, der ifølge planen skal lukkes, er beliggende i bydelene Hamborn og Marxloh, hvor islam i forvejen har overtaget kristendommens rolle som den største religion. I forvejen er en række af bydelens katolske kirker allerede nedlagt.

I første omgang drejer det sig om Church of Saint Peter and Paul. Kirken er beliggende i en del af Duisberg, der er næsten 100 procent muslimsk. Kirken kan være lukket så tidligt som januar 2012.

Yderligere 700 tyske kirker skal lukkes

Marxloh har også Tysklands største moske, Duisburg Merkez Moskeen, der stod færdig i 2008. Den Ottomansk-inspirerede mega-moske kostede 10 millioner dollars at opføre, og har plads til 1.200 personer af gangen.

Ifølge formanden for Merkez-Moskeen, Mohammed Al, er både kirker og moskeer ”Guds huse”. Han ser derfor ikke noget problem i, at kirkerne i Hamborn og Marxloh omdannes til bønne-centre, der skal fungere som satellitter for den allerede eksisterende mega-moske.

Ud over de romersk-katolske kirker er nogle protestantiske kirker også forvandlet til moskeer. Dette er sket på baggrund af store ændringer i befolkningssammensætningen:

I Tyskland er den muslimske befolkningsandel vokset fra 50.000 i begyndelsen af 1980’erne til over 4 millioner i dag.

Ifølge én vurdering er der i hele Tyskland lukket mere end 400 romersk-katolske kirker og mere end 100 protestantiske kirker siden 2000. Derud over er det planlagt, at yderligere 700 romersk-katolske kirker skal lukkes.

Til sammenligning er der nu mere end 200 moskeer (inklusive mere end 40 mega-moskeer), 2.600 islamiske bedehuse samt utallige uofficielle moskeer i Tyskland. Ifølge den muslimske organisation Zentralinstitut Islam-Archiv er yderligere128 moskeer under opførelse.

4.000 moskeer i Frankrig?

I Frankrig, der har Europas største muslimske befolkningsgruppe, er der nu flere praktiserende muslimer end praktiserende katolikker.

Som en følge bygges der oftere moskeer end romersk-katolske kirker. I øjeblikket er 150 moskeer under opførelse.

Ifølge forskningsrapporten “Constructing Mosques: The Governance of Islam in France and the Netherlands” er antallet af moskeer i Frankrig fordoblet til mere end 2.000 i løbet af de sidste ti år.

Imamen ved Grand Mosque of Paris, Dalil Boubakeur, taler for yderligere en fordobling i antallet af landets moskeer til 4.000. Det er nødvendigt for at imødekomme det stigende behov, siger han.

Islam bliver dominerende religion i Frankrig

Til sammenligning har den romersk-katolske kirke i Frankrig bygget 20 nye kirker gennem det sidste ti-år – og samtidigt lukket 60. Ifølge den romersk-katolske avis, La Croix, vil mange af disse sandsynligvis blive omdannet til moskeer.

Selvom 64 procent af den franske befolkning (41,6 millioner af Frankrigs 65 millioner indbyggere) opfatter sig selv som romersk-katolske, er det kun 4,5 procent (1,9 millioner), der er praktiserende katolikker. Undersøgelsen er udarbejdet af det officielle meningsmålings-institut, Ifop.

Ifølge en anden rapport fra samme institut (Research Report on Islam in France) definerer 75 procent (eller 4,5 millioner) af de cirka 6 millioner muslimske afrikanere i Frankrig sig som ”troende”. Og 41 procent (eller 2,5 millioner) definerer sig selv som praktiserende

Samlet set viser rapporterne, at islam er godt på vej til at erstatte den romersk-katolske tro, som den mest dominerende i Frankrig.

Storbritannien: 4.000 kirker forventes lukket

I Storbritannien er der flere moske-gængere end kirke-gængere. Ifølge en undersøgelse besøger 930.000 muslimer en moske mindst en gang om ugen.

Til sammenligning er antallet af anglikanere, der mindst en gang om ugen besøger en kirke nede på 916.000. Islam har dermed overhalet den anglikanske kirke som den mest dominerende religion i Storbritannien.

Væksten indenfor islam får nu muslimske ledere til at kræve, at muslimer skal have del i den privilegerede status, som den engelske kirke hidtil har haft.

I Storbritannien er mindst 10.000 kirker blevet lukket siden 1960 – inklusive 8.000 metodist-kirker og 1.700 anglikanske kirker.

Yderligere 4.000 forventes lukket inden 2020, skriver Christian Research, der er en organisation, der monitorerer religiøse trends i Storbritannien.

Fordobling i antal muslimer inden 2030

Til sammenligning er der nu mere end 1.700 officielle moskeer i Storbritannien, hvoraf mange er omdannede kirker. Desuden vurderes det, at der findes cirka 2.000 islamiske bedehuse samt flere tusinde uofficielle moskeer i garager og fabrikshaller.

Alt tyder på, at islam i de kommende år i endnu højere grad vil erstatte kristendommen.

Således skriver ”Pew Research Center”, der har adresse i Washington DC, at antallet af muslimer i Storbritannien forventes fordoblet inden 2030. Dette svarer til 5,5 millioner eller 8 procent af den samlede britiske befolkning.

”Storbritannien er et kristent land, og det skal vi ikke være bange for at sige højt”.

Sådan sagde den britiske premierminister David Cameron i en tale i 2011.

Men ifølge en officiel undersøgelse udgivet i december samme år er antallet af personer i England og Wales, der definerer sig som kristne, faldet med næsten ti procent over de sidste fem år.

Artiklen er oversat fra engelsk af Sapphos redaktion

Soeren Kern er Senior Fellow for Transatlantic Relations, ved den Madrid-baserede Grupo de Estudios Estratégicos / Strategic Studies Group. Følg ham på Facebook.

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg