"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Korrespondance mellem advokat Tyge Trier og Trykkefrihedsselskabets bestyrelse vedr. Jihad Taha

23. marts 2013 - Artikel - af Sapphos redaktion

I sagen om Trykkefrihedsselskabets afvisning af Jihad Taha ved mødet på Christiansborg d. 21. februar 2013, bringer vi nedenfor den mailkorrespondance, der har fundet sted mellem advokat Tyge Trier og Trykkefrihedsselskabets bestyrelse.

Sendt til Trykkefrihedsselskabet d. 1. marts 2013:

Vedr.: Trykkefrihedsselskabet - uretmæssig afvisning af Jihad Taha - marts 2013 - Fortroligt til næstformand Katrine Winkel Holm

Til Trykkefrihedsselskabet ved næstformand Katrine Winkel Holm,
Jeg anerkender modtagelsen i dag af indlægget bragt i Berlingske Tidende 22/2 2013. Som nævnt telefonisk er min klient indstillet på at indgå i en dialog med foreningen om en samlet løsning, herunder en skrivelse/erklæring fra foreningen til min klient.
Jeg forstod på vores telefonsamtale, at jeg var velkommen til at fremsende et oplæg, og jeg forventer  - efter en kortvarig undersøgelse angående de retlige problemstillinger, herunder praksis og de principielle aspekter - ganske hurtigt at kunne vende tilbage med et konkret oplæg.
Foreningen er tillige velkommen til at kontakte mig telefonisk om sagen og dens aspekter.
Best regards/Med venlig hilsen
Tyge Trier
advokat


Sendt til Trykkefrihedsselskabet d. 13. marts 2013:

Til Trykkefrihedsselskabet ved næstformand Katrine Winkel Holm,
Vedhæftet følger min klients forslag til en løsning.
Bekræft venligst modtagelsen.
Mvh
Tyge Trier

Læs Tyge Triers brev her


Sendt til Tyge Trier 14. marts 2013:

Til Tyge Trier (med cc til Karoly Németh)

Jeg kvitterer hermed for modtagelsen af din klients forslag. Trykkefrihedsselskabets bestyrelse mødes lørdag og vil her drøfte sagen. Du vil modtage et svar herefter.

Med venlige hilsner

Katrine Winkel Holm


Sendt til Tyge Trier 18. marts 2013:

Vedr.: Trykkefrihedsselskabet og Jihad Taha

Trykkefrihedsselskabets bestyrelse har nu haft lejlighed til at drøfte indholdet af dit brev af 11. marts 2013, hvor du på vegne af Jihad Taha fremkommer med ”fortroligt forslag til en samlet løsning af sagen”.

Trykkefrihedsselskabets bestyrelse er meget forundret over, at din klient, Jihad Taha, henvender sig på denne måde med pengekrav til Selskabet.

Det er vores klare opfattelse, at der ikke eksisterer en sag, der kræver en løsning som den du har skitseret i dit brev, og henviser i den forbindelse til indlægget ”Derfor afviste vi Jihad” bragt i Berlingske den 22. februar 2013 (link: http://www.b.dk/kommentarer/derfor-afviste-vi-jihad ).

Bestyrelsen ønsker ikke at fortsætte korrespondancen.

Måtte Jihad Taha mod forventning fastholde sit krav, skal henvendelse rettes til bestyrelsesmedlem Karoly Németh.

Venlig hilsen

p.b.v.

Katrine Winkel Holm

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg