"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Borgerprotest mod racismeparagraffen: Et unødvendigt stunt eller vejen frem?

Dato: Tirsdag 10. januar 2012

Tid: 10. januar 2012, kl. 19:30

Sted: Dansk Forfatterforening, Strandgade 6, st. 1401 København K

Entré: Medlemmer: 75,00 kr. Alle andre: 100,00 kr.

Tilmelding:

På netavisen 180Grader skrev Lars Kragh Andersen en bevidst provokerende tekst om muslimer i protest mod dommen over Jesper Langballe og Lars Hedegaard. Det førte til en §266b-sigtelse  imod ham.

Kort efter gentog JP-bloggeren Firoozeh Bazrafkans ordlyden på JP. Uden at der er blevet rejst sigtelse mod hende.

Lars Kragh Andersen opfatter denne form for borgerprotest som en nødvendig reaktion på en totalitær og frihedundergravende lov.

Har Lars Kragh Andersen ret? Er der brug for borgerprotester mod §266b, fordi paragraffen indskrænker friheden og rammer borgerne vilkårligt? Eller er Lars Kraghs aktion et billigt, pubertært stunt?  Og er §266b nødvendig for at holde samfundsdebatten i et civiliseret spor?

Hør Lars Kragh Andersen, journalist Jeppe Juhl og Firoozeh Bazrafkan diskutere med to medlemmer af PENs bestyrelse: Journalist på Information Niels Iver Larsen og forfatter og journalist Bjarke Larsen.

Mødeleder: Katrine Winkel Holm

Læs interview med Lars Kragh Andersen her