"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Generalforsamling, fødselsdags-symposium, bogudgivelse og Sapphopris-overrækkelse

Dato: Lørdag 14. marts 2015

Tid: Generalforsamling fra kl. 13:00 - 15:00 og fødselsdags-symposium/Sapphopris fra kl. 15:30

Sted: Landstingssalen på Christiansborg

Entré: -

Tilmelding:

Indkaldelse til

Trykkefrihedsselskabets generalforsamling med

efterfølgende fødselsdags-symposium

lørdag d. 14. marts 2015, kl. 13:00 i Landstingssalen på Christiansborg

(indgang gennem besøgsindgangen; husk at møde op i god tid).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne foreningsår.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne og budget for det indeværende foreningsår til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende foreningsår.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer: Ingen forslag.

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. (Aia Fog, Marianne Horsebøg Myrup, Kuzma Pavlov Jensen og Torben Mark Pedersen er på valg).

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt. .....................................................................................................

Efter generalforsamlingen - kl. 15:30 - holder vi i anledning af Trykkefrihedsselskabets tiårsdag et fødselsdags-symposium med taler (af bl.a. Merete Riisager, Søren Espersen, Mikael Jalving, Christopher Arzrouni, Lars Hedegaard og Helle Merete Brix), vin og frihedskage samt udgivelse af antologien, Først med det værste – Trykkefrihedsselskabet gennem 10 år.

(Program for dagen følger på hjemmesiden).

Venlige hilsener

og på gensyn d. 14. marts 2015 -

Trykkefrihedsselskabets bestyrelse

VIGTIGT: Grundet afholdelse af generalforsamling på Christiansborg er det desværre nødvendigt med skriftlig tilmelding til Marianne H. Myrup på [email protected] og inden onsdag d. 11. marts.

.....................................................................................................

Kontingentindbetaling for 2015:

Bemærk, at man kun kan deltage i generalforsamlingen, hvis man har betalt kontingent for 2015.

Medlemskab koster 200 kr. pr. år for studerende og pensionister,
400 kr. for alle andre, og gælder, hvis man ønsker det, en hel husstand. Meddel venligst alle medlemsnavne ved indbetaling evt. i en mail.


Højere indbetalinger end kontingentet betragtes som en gave og modtages med stor tak.

Netbank: reg.nr. 4782 konto 1032801 i Danske BankGiro: type 01 konto 1032801 (for udenlandske medlemmer: se venligst vores hjemmeside). Ved betaling over giro kan du benytte et blankt girokort fra posthuset (husk endelig navn og adresse).

Regnskab og budget fremsendes pr. mail, så snart det foreligger, og vil forefindes i papirudgave ved generalforsamlingen d. 14. marts.

.....................................................................................................

Udmeldelse af Trykkefrihedsselskabet: Såfremt man ønsker udmeldelse af Trykkefrihedsselskabet, beder vi om skriftlig meddelelse herom til selskabets sekretær, Kit Louise Strand på [email protected]