"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Boganmeldelse: Frihedskæmperen Ole Hasselbalch

27. august 2020 - Artikel - af Lone Nørgaard

En ny antologi var tænkt som en gave til Ole Hasselbalch på hans 75-års fødselsdag. En dag han desværre ikke nåede at opleve.  

NÅR MAN IKKE VIL HØRE…. En antologi til minde om Ole Hasselbalch. (Red. af Axel Artke og Harry Vinter). Hæftet med flapper. Ill. 335 sider. Pris 290 kr. + porto 44 kr. Den Danske Forenings Forlag. Bestilling kan foretages via dette link

***** fem stjerner ud af seks 

 

Fredag den 6. december 2019 blev Ole Hasselbalch bisat fra Asminderød Kirke. Han vil ikke bare blive husket for en strålende akademisk karriere, men i langt højere grad som frontfigur igennem 35 år i kampen for at bevare Danmark og det danske folk.  

Som medstifter af Den Danske Forening i 1987 så Ole Hasselbalch som en af de allerførste, hvad der var ved at ske som følge af udlændingeloven af 1983. Loven lagde Danmark åben for enhver, hvor den danske stat ikke kunne sandsynliggøre, at asylsøgerens krav om flygtningestatus var åbenlyst uberettiget.

I 1986 fik Ole Hasselbalch optaget en kommentar i Berlingske Tidende med titlen ”Støt Søren Krarup af rationelle grunde” i anledning af Søren Krarups annonce i Jyllands-Posten med overskriften ”Nej, ikke en krone” [til Dansk Flygtningehjælp].  Den kronik er trykt i en ny hyldestantologi om OH - den signatur, som han benyttede i mails og breve. Kronikken skulle blive startskuddet på en kanonade af brillante, velargumenterende indlæg i udlændingedebatten samt en række bøger.

 

Bogen falder i tre dele
Bogen falder i tre dele:  ”Af OH”, ”Om OH” og ”Fra OH”. Første del rummer et udvalg af de mange artikler, han skrev om massetilvandringen til Danmark fra midten af 1980’erne indtil 2019. Anden del indeholder 11 bidrag, der hylder og takker OH, og endelig leverer tredje del tekster fra personer og foreninger, som er gået i Ole Hasselbalchs fodspor i kampen for fædrelandet.  

I min omtale af ”Når man ikke vil høre….” nøjes jeg med at forholde mig til den sektion, der formidler Ole Hasselbalchs virke i artikler, kronikker, kommentarer og bøger. Og skulle der blandt læserne være nogen, som slet ikke har stiftet bekendtskab med eller læst meget lidt af OH, så giver de udvalgte smagsprøver et facetteret billede af den lærde professors vid, viden og skarpe pen.

 

Citatmosaik
I det følgende har jeg plukket en række citater ud, hvis ordlyd giver en fornemmelse af det stof, som frihedskæmperen Ole Hasselbalch var gjort af:

”Beslutninger kan kun blive tvivlsomme, hvis de ikke er resultat af en proces, hvor argumenterne uhindret kan slibes mod hinanden, og hvor alle oplysninger bringes frem.
(…)
Der er tydeligvis en stigende lyst til at erstatte tænkning med slagord eller overskrifter i formiddagspressen og til at erstatte viden med gætteri.”
                                                                             (Jyllands-Posten d. 1. juni 1987)

 

”Det er på høje tid, at offentligheden erkender, at konventionerne ikke er det, menneskerettighedsfundamentalisterne prøver at gøre dem til. Med konventionerne som brækjern er hele folkegrupper trængt ind i vesteuropæiske lande, hvis fundament de truer.” (Berlingske Tidende d. 7. februar 2005) 

”Over for bestræbelsen på at ændre ordet ”racisme”s betydning har de europæiske ledere og pressen snorksovet i timen. I stedet for at holde fast i begrebets rette indhold har politikere og journalister, der burde vide bedre, i hobetal fremhævet sig selv ved at eftersnakke vrøvlet.”  (Jyllands-Posten d. 11. januar 2006)

”Hvis den censur, der på talrige måder forsøges praktiseret i sagen om de 12 Muhammed-tegninger, krones med held, knækker tråden. For hvis pressen kan intimideres til ikke at skildre ting, den finder i det ene hjørne, hvordan kan vi andre så vide, om vi får besked på, hvad journalisterne hitter i det andet. Her gives altså intet kompromis. Enten har vi demokrati, eller også har vi ikke.”
                                                                           (Jyllands-Posten d. 8. februar 2006)

”Ja, vi kan altså lære, hvor forsigtig man skal være med at tage ”ekspert”udtalelser for gode varer.” (Jyllands-Posten d. 17. marts 2011)

”Medieportrættet af Danmark som et land, der er fjendtligt stemt og umenneskeligt over for migranter, er misvisende, hvis ikke fuldstændigt forkert.

En årsag til det upræcise billede er, at det tegnes af journalisternes politiske partiskhed. En anden årsag er, at pålidelige officielle danske statistikker vedrørende landets indvandringsproblem både er vanskelige at finde og endnu sværere at fortolke. Endnu et problem er manglen på i bedste tilfælde troværdig forskning - i værste fald bevidst fordrejede data.

Det efterfølgende sammenbrud viser, at Danmark, i stedet for at være relativt mere fri for masseindvandringens konsekvenser end andre europæiske lande i almindelighed og skandinaviske lande i særdeleshed, er i en tilstand af socialt sammenbrud (…)

I 1960 var Danmarks befolkningstal 4.580.708
Antallet er i dag 5.768.712.

Væksten ser ud til hovedsageligt at skyldes indvandring.” 
                                                                            (Gatestone d. 21. marts 2019)

 

Den Danske Forening skal have stor tak
Ole Hasselbalch var en ener. En mand med enorm integritet. En ubestikkelig mand, der kæmpede til det sidste for det danske folk. Den Danske Forening skal have stor tak for at have ristet OH en så smuk rune, hvor såvel indhold som ’indpakning’ er en fornøjelse. Det trækker bestemt ikke fra, at der også er blevet plads til illustrationer og adskillige fine portrætter af bogens hovedperson.  

 

Om Ole Hasselbalch (1945-2019), professor, jur.dr.   

Cand.jur. Københavns Universitet 1969; jur. dr. Stockholms Universitet 1980; docent i almen civilret (privatret) sammesteds fra 1981; ansat i Dansk Arbejdsgiverforening 1969–85, først som juridisk sagsbehandler, siden 1980 som forskningsleder. Sideordnet ansættelse som kursuslærer i arbejdsret på Københavns Universitet 1974-83; professor i erhvervsret ved Handelshøjskolen i Århus fra 1986, siden Aarhus Universitet, fra 2016 emeritus, russisk æresprofessor 2001 for sit bidrag til opbygning af en erhvervsjuridisk uddannelse ved International Institute of Economics and Law, Moskva.

Har skrevet en lang række bøger og artikler om jura (især arbejdsret og foreningsret) og samfundsforhold. Blev fra midten af 1980'erne kendt for sin kritik af den førte indvandringspolitik. Deltog under Den Kolde Krig i arbejdet på at afdække og modvirke den påvirkningsoffensiv, Warszawapagten satte i gang for at få Danmark løsrevet fra NATO.

(Anmeldelsen har tidligere været bragt i Den Korte Avis d. 1. juli 2020).

 

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg