"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Dan Park undgår fængsel

25. august 2015 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Parks seneste værk er en kommentar til hæfteplaster-debatten i Sverige.

Gadekunstneren slipper for at sone de sidste 27 dage af den straf, han blev idømt sidste år


Dan Park blev herostratisk berømt i 2014, da han ad to omgange sad fængslet på grund af sin gadekunst, der af retsinstanser i Sverige blev vurderet som hetz mod folkegruppe.

Samtidig krævede retten ni af hans værker destrueret. I efteråret 2014 blev Dan Park pludselig løsladt, selvom straffen ikke var udstået.

Når Park blev løsladt før tid, undgik man en situation, hvor Park i tilfælde af, at han fik en mildere dom ved en højere retsinstans, ville kunne søge erstatning for at have siddet for længe fængslet.

Sammen med Trykkefrihedsselskabet viste Park få dage efter løsladelsen de i Sverige ulovlige billeder ved en fremvisning på Christiansborg. Senere var der mulighed for at se Parks værker i en kælder på Østerbro på en udstilling arrangeret af Trykkefrihedsselsk

Siden løsladelsen har det været uklart, hvornår Dan Park skulle afsone de resterende 27 dage af sin straf. Det har kunstneren fået svar på nu.

I et brev til Dan Park oplyser kriminalforsorgen, at Dan Park ikke kommer til at afsone de resterende 27 dage, medmindre han begår ny kriminalitet inden 28. maj 2016. 

Om kriminalforsorgens afgørelse siger Dan Park til Trykkefrihed:

"Det var en skam. Det ville have været interessant at prøve fængsel i 27 dage, da det er meget friere end at sidde i arresthus (hvor Park sad sidst, red.), og nu går jeg tilmed glip jeg af den gratis mad. Men der ville sandsynligvis ikke have været nogen sjove medfanger, man kunne diskutere kunst med, og da der ikke er nogen kunstfængsler endnu, så var det vel også okay, at man slap for de 27 dage. Men med den fortsatte sindssyge i Sverige og hetz mod folkegruppe loven, så skal jeg nok blive retsforfulgt og dømt i fremtiden."

Og faktisk havde Dan Park en verserende sag i den svenske retssystem. Ved en Pegida-demonstration i Sverige holdt kunstneren et skilt med teksten Islam=fascisme.

Det førte til endnu en anmeldelse for hetz mod folkegruppe, og anklagemyndigheden undersøgte herefter om, det var muligt at rejse en sag mod Dan Park på baggrund af skiltet. Anklagemyndigheden oplyser i et brev til Park, at man har besluttet ikke at gå videre med sagen. 

Dan Park har ikke ligget på den lade side de seneste måneder. Under en vis mediebevågenhed har han deltaget i både Folkemødet på Bornholm og i Mosbjerg Folkefest.

Senest har han skabt et værk, hvor han illustrerer det absurde i, at svenske medier opfatter lyst plaster som et udtryk for racisme mod mørke mennesker, mens en afvist afrikansk asylansøgers knivdrab på to hvide svenskere i Ikea ikke tilsvarende stemples som racistisk. 

Afrikaneren, der optræder i Dan Parks collage, stammer i øvrigt fra Tintin.

En tegneserie, der i de seneste år har været omdiskuteret i Sverige. Her opfattes tegneserien af nogen grupperinger som racistisk og har blandt andet været fjernet fra et bibliotek. 

Dan Park har endnu ikke fået svar på, om de værker, som retten fandt i strid med den svenske lov om hetz mod folkegruppe og derfor krævede destrueret af myndighederne, er blevet destrueret. 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg