"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Stor opbakning til Bent Jensen-indsamling - nu går sagen videre

26. juni 2015 - Artikel - af Trykkefriheds redaktion

Højesterets dom er nu anket til Menneretsdomstolen

For tre uger siden opfordrede vi til at donore penge til indsamlingen til Bent Jensen, så han undgik at blive ruineret af den gigantiske bøde, Højesteret idømte ham. Bøden er nu betalt for indsamlede midler. Nu fortsætter sagen - og behovet for pengestøtte.

Når Trykkefrihedsselskabet valgte at støtte Bent Jensen og opfordre til at donere penge til Bent Jensen-foreningens indsamlingen, skyldtes det to ting.

For det første, at dommen over Bent Jensen vil have store konsekvenser for forsknings- og ytringsfriheden, da den vil betyde, at en forsker ikke kan citere fra offentlige kilder i forbindelse med sin forskning uden at frygte årelange retssager og skyhøje økonomiske omkostninger.

For det andet at dommen fratager Bent Jensen muligheden for at føre sandhedsbevis for sine ytringer, da den – i stedet for at lægge vægt på det faktisk skrevne – lægger vægt på, hvad en såkaldt almindelig læser måtte forstå ved Bent Jensens artikel.

Uvurderlige bidrag

Indsamlingen har været en stor succes, og der er foreløbig samlet omtrent 500.000 kr. ind. Det har muliggjort, at bøden på omtrent 700.000 nu er betalt. Indsamlingen har mestendels hvilet på ganske jævne folk, som hver især har bidraget med det, de har kunnet.

Dermed adskiller indsamlingen sig markant fra indsamlingen til fordel for Dragsdahl, der bl.a. blev støttet af store politikere og tidligere ministre som Mogens Lykketoft, Marianne Jelved, Mimi Jakobsen, Birthe Weiss og Ole Espersen.

Bent Jensen-foreningens indsamling har med tydelighed vist, at dette er en sag, der har optaget og undret mange folk, og de mange bidrag, der er givet, har været uvurderlige.

Endnu et kapitel i sagen er nu slut.

Stadig behov for bidrag

Sagen slutter dog langt fra her. Det er nemlig besluttet at anke sagen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD), og det bliver ligeledes en kostbar affære. Alene oversættelsen af hundredevis af dokumenter vil blive ganske omkostningsfuld.

Ved EMD er der de seneste par år faldet dom i ganske lignende sager fra Ungarn og Polen, som kommer frem til ganske andre konklusioner end dem, Højesteret kom frem til. Meget tyder derfor på, at mulighederne for en frifindelse af Bent Jensen ved EMD er ganske store.

Der er derfor stadig brug for alle bidrag – små som store – så Bent Jensen kan blive frikendt og Højesterets dom kan blive gjort til skamme.

 

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg