"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Vold virker

15. maj 2015 - Artikel - af Uwe Max Jensen

Den radikale venstrefløjs fortsatte angreb på Nicolai Sennels' mandagsdemonstrationer virker efter hensigten.

Den radikale venstrefløjs fortsatte angreb på Nicolai Sennels' mandagsdemonstrationer (tidligere PEGIDA, nu For Frihed) mod islamiseringen af Danmark virker efter hensigten. Således skriver en mand (hvis navn er Trykkefrihed bekendt, red.), der mødte op for at deltage i mandagens demonstration (11. maj 2015, red.), på sin Facebook profil, at han lod sig intimidere af den venstreradikale "moddemonstration" og derfor tog hjem, inden marchen begyndte:

"Har lige været inde i byen til PEDIGA-demo (hedder nu For Frihed, red.)... Hold kæft en oplevelse... Der var masser af politi og en masse autonome typer, der virkede meget truende og meget larmende.... Da marchen skulle til at begynde blev det hele mere voldsomt synes jeg... Og jeg valgte at tage hjem... En trist dag for vores land, når almindelige mennesker ikke tør deltage til et demokratisk arrangement... Jeg er ikke stolt af mit manglende mod...Og hylder dem der blev...."

Selvom volden tydeligvis er rettet mod deltagerne i For Friheds demonstrationer fra venstreradikale, der gemmer sig i "moddemonstrationen", omtaler medierne igen og igen overfaldene på For Friheds demonstration som sammenstød mellem to grupper. Selv Jyllands-Postens journalister Mette Mayli Albæk og Jesper Haue Hansen har tillagt sig en eufemistisk og voldsapologetisk tone, når de omtaler den venstreradikale mødeterror mod For Friheds demonstrationer:

"En demonstration mandag arrangeret af den islamkritiske bevægelse Pegida (For Frihed, red.) førte til uro i det indre København, da demonstranterne stødte sammen med en moddemonstration. Politiet var nødt til at lægge sig imellem demonstranterne ..." (JP http://jyllands-posten.dk/indland/politiretsvaesen/ECE7678919/Uro-ved-demonstration-Seks-personer-anholdt/ , se også Uriasposten http://www.uriasposten.net/archives/65884 )

Til Jyllands-Posten udtaler vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer, i øvrigt:

"Det har været et normalbillede i forhold til Pedida-demonstrationerne. Moddemonstranterne har en dagsorden om at gøre det så besværligt for Pegida at demonstrere som muligt. Politiet skal forsøge at sikre, at Pegida får lov til at gennemføre deres demonstration, som de har søgt om tilladelse til. Uanset hvilken side, man har sympati med, skal man have lov til at demonstrere."

På de indre linjer forsøger politiet imidlertid at begrænse For Friheds ret til at demonstrere. Københavns Politi skriver i en mail til Nicolai Sennels (som Trykkefrihed har fået forelagt), at man fremover vil henvise For Friheds mandagsdemonstration til en anden rute af "trafikale årsager":

"Hej Nicolai

I forbindelse med din ansøgning om fortsat demonstrationer de følgende mandage skal jeg gøre dig bekendt med, at den ansøgte rute, den rute du har gået de sidste gange, ønsker politiet af trafikale årsager at ændre, jfr. Politilovens § 7, stk, 3.

Politiet ønsker, at du vender tilbage til den oprindelige rute med udgangspunkt på Axeltorv.

Rute som følger: Axeltorv – Ved Vesterport - Gl. Kongevej – Vester Søgade – Kampmannsgade – Vodroffsvej – Gl. Kongevej – Ved Vesterport – Axeltorv.

Hvis ruten ikke er acceptabel eller du har et nyt forslag skal du i første omgang tage kontakt til vicepolitiinspektør Anders Hejlesen enten på tlf. 7258 8031 eller på mail: [email protected]


Med venlig hilsen

Jørgen Thomsen

politiassistent


Beredskabsenheden

Tilladelser

Politigården,

1567 København V"


Ytringsfriheden trues - med hjælp fra politiet

Nicolai Sennels' svar til Københavns Politi:

"Hej Jørgen Thomsen, Anders Hejlesen og jeres overordnede


I har af "trafikale hensyn" valgt at tilbyde os en anden rute end den ansøgte, samt opfordret til, at vi eventuelt selv kommer med alternative forslag.

Her finder I mit svar, som jeg samtidigt ønsker behandlet som en klage:

Politiets håndtering af vores mandagsdemonstrationer er en skandale. I stedet for at opløse og anholde den ulovlige, stenkastende moddemonstration - eller køre dem væk til registrering andetsted, så vi kan demonstrere trygt i fred imens - har politiet indtil videre to ud af fire gange valgt at afbryde vores lovlige, fredelige demonstration. Moddemonstranterne får lov at rende rundt midt på gaden og politiet gelejder vores demonstration For Frihed tværs gennem centrale lyskryds for at sikre os mod moddemonstranternes farlige angreb. Ja, det generer trafikken, men det er ikke vores skyld. Det er politiets valg at I vil lade kriminelle grupper (for det er hvad de er ifølge straffelovens §133 og §137) forstyrre trafikken og føre vores demonstration ud mellem cykler og biler. Hvis der er nogen der skal gå omkring Sankt Jørgens Sø for ikke at forstyrre trafikken, må det være den kriminelle moddemonstration, der kaster sten efter ældre damer midt på gaden (http://www.uriasposten.net/archives/65884). Jeg håber I kan se det komplet absurde og forkerte i, at en lovlig og fredelig demonstration for ytringsfrihed og forsamlingsfrihed ikke kan få lov at gå på gaden, fordi en ulovlig og voldelig moddemonstration generer trafikken.

Som det er nu, består vores aftendemonstrationer af 30-40 personer, altså ikke flere end den gennemsnitlige gruppe japanske turister på sightseeing, og vi kan snildt være på fortorvet. Vi går stille og roligt, taler lavmælt, opfører os høfligt og følger til enhver tid politiets anvisninger.

Når man laver en demonstration er meningen jo at sende et signal til offentligheden. Derfor giver det ingen mening for vores demonstration kun kan få lov at gå af anonyme, ubefærdede stier bag høje hække om Sankt Jørgens Sø, hvor ingen kan se os. Hvad I siger er jo reelt, at vi kun kan få lov at gå steder, hvor den ulovlige moddemonstration ikke generer trafikken - hvilket betyder, at vi kun kan gå af anonyme, ubefærdede småveje. Jeres job er at sikre grundloven, men i stedet lader I voldelige, antidemokratiske kræfter vinder, og ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og retssikkerheden tabe. Jeg har svært ved at forestille mig, at borgere, politikere og medier kan se det rimelige i jeres valg. Og vi skal nok sørge for, at de får det at vide, for som forkæmpere for demokrati og ytringsfrihed ser vi det som vores vigtigste opgave at gøre offentligheden opmærksom på, når ytringsfriheden trues - især når det sker med hjælp fra politiet.

Derfor har vi, med hjælp fra kontakter i Folketinget, fået stillet indtil videre to spørgsmål til justitsministeriet om, hvorfor politiet vælger at afbryde vores demonstrationer, og dermed give efter for antidemokratiske voldsmænds angreb på demokratiske og fredelige borgere og politiet selv. Mens vi venter på svarene er vi i færd med at få en aftale i stand med Folketingets Retsudvalg. Endelig offentliggør vi vores breve og klager til politiet på en række blogs, så også medier og almindelige borgere kan få lov at tage stilling til situationen. Hvad der sker på disse mandage bør være en del af den offentlige debat om ytringsfrihed.

Alt dette gør vi ikke for at være uvenlige overfor politiet, som vi betragter som vores medspillere i kampen mod voldelige, religiøse kræfter i vores samfund (og vi oplever i øvrigt altid en venlig dialog med jer). Men der er helt klart nogle beslutninger i politiets ledelse, som vi er dybt uenige i - og faktisk finder meget bekymrende.

Det er dårlig pædagogik at lade uvorne kriminelle få deres vilje. Og det er jo det I gør, når I afbryder vores demonstrationer eller fører dem uden for offentlighedens opmærksomhed af hensyn til den ulovlige moddemonstrations vold og adfærd i trafikken. For det giver antidemokratiske kriminelle en oplevelse af, at deres aktioner bærer frugt. Det tilskynder dem til at fortsætte deres kriminalitet, og det betyder, at I også fremover vil skulle bruge urimeligt meget mandskab på at holde dem fra livet af os (og I har efter sigende problemer med overarbejde). Jeg skal kraftigt opfordre til, at I sætter en endelig stopper for de nøje planlagte, offentligt annoncerede ulovligheder. Det MÅ være muligt at føre den ulovlige moddemonstration væk fra os.

Jeg kan forstå, at jeres strategi er at undgå fysisk konflikt med de politisk motiverede voldsmænd og at I kan have svært ved at løfte bevisbyrden ved anholdelser. Mit svar på dette er: Find en løsning. Det skal være muligt at demonstrere trygt og fredeligt imod islam på åben gade udenfor stenkast- og hørerækkevidde af ulovlige moddemonstrationer og ulovlige opløb, der ikke kun med stor succes formår at skræmme folk fra at deltage i vores gode sag, men også overdøver vores taler - og dermed ødelægger demonstration.

Til jeres spørgsmål om vi har et alternativ til jeres foreslåede rute bag nogle buske rundt om Sankt Jørgens Sø, så er svaret ja: Vi foreslår den rute, I oprindeligt selv har planlagt og godkendt (Axeltorv - Sankt Thomas Plads - Vesterbrogade - Axeltorv). Kan vi ikke få lov til dette, tager vi til takke med ruten omkring Sankt Jørgens Sø - dog med det forbehold, at vi forbeholder os retten til at søge en alternativ rute fra næste uge.

Vores mål er, at de folkelige protester imod islam bliver meget store. Det vil de aldrig blive, så længe politiet lader ulovlige moddemonstrationer skræmme vores deltagere og overdøve vores taler. Det sidste Danmark har brug for i disse tider er, at almindelige borgere ikke kan demonstrere imod islam. Og det er chokerende og utrygt at opleve, hvordan politiet lader voldelige opløb bestående af politiske voldsmænd slippe afsted med at forstyrre og stoppe os mandag efter mandag - lige for øjnene af politiet og utrygge medborgere. Hvor længe skal det fortsætte?

Link til mit brev til jer i sidste uge: https://www.180grader.dk/Islam-og-indvandring/sennels-mit-brev-til-politiet

Nicolai Sennels
Talsmand for For Frihed"

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg