"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Ytringsfriheden er vores religion

2. september 2009 - Den løbende - af Uwe Max Jensen

Den saudiske advokat, der fremsendte et trusselsbrev til danske aviser med krav om undskyldninger for publiceringen af Kurt Westergaards Muhammed-tegning, får svar på tiltale

Advokat Faisal A.Z. Yamani fra Jeddah i Saudi Arabien sendte i sidste uge et trusselsbrev til otte danske aviser, der i februar 2008 genoptrykte Kurt Westergaards Muhammed-tegning som en reaktion på mordplanerne mod Jyllands-Postens tegner. I brevet kræver advokaten på vegne af anonyme klienter, at de otte aviser inden 30 dage undskylder publiceringen af Westergaards tegning.

Tegningen advokaten ikke kan lide

Kravet om en undskyldning får nu Hans Erling Jensen, der er administrator af Facebook-gruppen Ingen undskyldninger, til Muhammed, som har 12.164 medlemmer, til reagere.

"Jeg blev så sur og oprevet, da jeg hørte om den saudiske advokats krav, at jeg tænkte, at nu må de holde op med deres pjat," fortæller Hans Erling Jensen til Sappho.

Hans Erling Jensen har derfor forfattet et svar til advokat Faisal A.Z. Yamani, hvis far han mødte i Oslo i 1980'erne. Hans Erling Jensens svarbrev kan læses i sin helhed nederst på siden. Det bringes med eneret for Sappho.

Lå bag os

I sit svarbrev til Faisal A.Z. Yamani skriver Hans Erling Jensen, at han er skuffet over advokatens brev og brevets implicitte trusler mod danske interesser:

"Som dansker er jeg skuffet over dit brev. Egentligt troede jeg at dette var noget der lå bagved os alle. Ja endda noget der måske kunne åbne nye muligheder. Men så kommer truslerne igen ”…som De måske er opmærksom på, påvirker denne konflikt stadig danske og arabiske interesser, særligt i Mellemøsten, hvor et antal danske varer stadig bliver boykottet”.

I brevet forklarer Hans Erling Jensen også om baggrunden for Jyllands-Postens Muhammed-tegninger, og han videreformidler sit syn på danske frihedsrettigheder:

"Satire, som tegningerne var, er en traditionel dansk udtryksform som vi har anvendt i århundreder – også da vi frigjorde os for den sidste patriarkalsk undertrykkende religion, katolicismen. Det var dengang vi indførte ytringsfriheden – i det hele taget den personlige frihed. Den ret har vi kæmpet for at bevare i mere end hundrede år.  Man kan måske endda sige, at det er vores, den danske religion!"

Imamer skabte foragt

Hans Erling Jensen konkluderer, at den delegation af herboende imamer, der drog til udlandet med falske tegninger, har skabt foragt for islam blandt danskerne, da danskerne foragter "løgn og bedrag". Han mener endvidere, at danskerne står samlet, når det gælder den grundlæggende ytringsfrihed:

"Muhammedtegningerne og det, der skete rundt om i den muslimske verden, gjorde noget ved den danske folkesjæl. Den splittede os i en diskussion om ret eller fejl. Den splittede os i ideen om ytringsfrihedens vigtighed kontra respekten for ”andre menneskers følelser”. Men det er vigtigt at påpege, at ingen – ikke en – som, jeg har hørt tale om, og som har læst Jyllands Postens introduktion til tegningerne og forstået den, har fastholdt at Jyllands Posten ikke havde ret og ikke havde grund til at gøre det, de gjorde! Nogle mener endnu, at det var unødvendigt, men de vil stadigvæk, i Voltaires ånd, ”dø for retten til at sige og udtrykke, hvad man mener” i hele samfundet."

Med Allah i rygsækken

Hans Erling Jensen mener, at advokat Faisal A.Z. Yamani's krav af normale danskere vil blive opfattet som trusler:

"I dag er 75% af alle danskere meget trætte af islamiske krav, fremsat af truende muslimer med Allah i rygsækken og Muhammed på bagagebæreren. At fremhæve, som De (Yamani, red.) gør, ”at det kan gå ud over den danske eksport til de arabiske lande” opfattes af alle normale danskere som en ubehagelig trussel, der diskvalificerer en hver fornuftig dialog."

Ferdinand skraber i sandet

Ifølge Hans Erling Jensen vil danskerne ikke patroniseres, og trusler og krav fra en saudisk advokat vil virke som en rød klud:

"Men de (danskerne, red.) vil ikke patroniseres eller have at vide, hvad de skal gøre – specielt ikke af mennesker, der lever i patriarkalske samfund uden respekt for de menneskerettighedsidealer, som vi selv holder højt og forsvarer med næb og klør! Med andre ord! En advokat tilhørende den Saudi Arabiske adel kommer ikke med trusler og krav imod den danske befolknings helligste værdier, uden at dette virker som en rød klud i en arena fuld af fnysende tyre. Selv den gode tyr, Ferdinand, er de seneste dage begyndt at skrabe faretruende i sandet!"

Truende sværd

Hans Erling Jensen slutter sit svar til advokaten med en opfordring:

"I mindet af min afdøde far vil jeg gerne citere hans sidste ord: ”Der findes ingen gud, der findes ingen himmel og intet helvede, de der tror den slags, er de samme, som skaber helvedet på jorden for sig selv og andre!” Behold jeres profet og jeres tro. Tag ikke den pakke med ind i vore boliger. Vi foragter den vold og den undertrykkelse som denne brutale ideologi medfører, og om ikke Deres klienter lægger ned sit truende sværd, da kommer vi ikke bare at foragte jeres religion, da kommer vi at foragte jer som mennesker også!"

Hans Erling Jensen arbejder i øjeblikket på at oversætte sit brev til engelsk, så advokat Faisal A.Z. Yamani kan få glæde af det. Hans Erling Jensen har som administrator af Facebook-gruppen Ingen undskyldninger, til Muhammed modtaget flere dødstrusler.Hans Erling Jensens brev kan læses i sin helhed her:   


Kære hr. Ahmed Zaki Yamani

Vi har alle her i Danmark læst Deres brev til et stort antal danske aviser. ... “...Som dansker er jeg skuffet over dit brev. Egentligt troede jeg at dette var noget der lå bagved os alle. Ja endda noget der måske kunne åbne nye muligheder. Men så kommer truslerne igen ”…som De måske er opmærksom på, påvirker denne konflikt stadig danske og arabiske interesser, særligt i Mellemøsten, hvor et antal danske varer stadig bliver boykottet”.

Jeg føler en stor trang til at begynde med at berette om mit møde med Deres ærværdige fader på Ulvøya (Oslo) i 1980:erne. Ham har jeg altid set op til, som en fornuftig mand. Jeg vil gerne spørge om De har læst forklaringerne til tegningerne, der blev offentliggjort i Jyllands Posten? Ellers findes den her på Engelsk:

Selv blev jeg konfronteret med tegningerne, da jeg læste Jyllands Posten til morgenmaden i Hotel Imperials Restaurent midt i København. Jeg fik kaffen galt i halsen, og sagde også til min svenske kollega: ”Så nu bliver der ballade!”

På den anden side set. Det var ikke så farligt. Artiklen som præsenterede tegningerne forklarede jo netop, at ”visse voldelige elementer havde taget profeten som gidsel i formålet at gennemføre sine egne sataniske agendaer”! Satire, som tegningerne var, er en traditionel dansk udtryksform som vi har anvendt i århundreder – også da vi frigjorde os for den sidste patriarkalsk undertrykkende religion, katolicismen.  

Det var dengang vi indførte ytringsfriheden – i det hele taget den personlige frihed. Den ret har vi kæmpet for at bevare i mere end hundrede år.  Man kan måske endda sige, at det er vores, den danske religion! Derfor er det også med sorg, at jeg nu er tvunget til at fortælle Dem at disse tegninger har medført en voldsom skepsis til muslimer som sådan og dermed en forklarlig foragt for Islam. Ja altså ikke på grund af tegningerne – slet ikke! Det er på grund af reaktionerne fra den muslimske verden og selvfølgelig på grund af de ”muslimske ambassadører”, der rejste fra Danmark til Mellemøsten med deres helt egne billeder for at skade det land, som havde givet dem klæder og mad! Sådan noget kan vi danskere ikke lide! Vi foragter løgn og bedrag!

Det er interessant, at inden alt dette skete, altså at tegningerne blev trykt og det videre forløb, da syntes de fleste danskere at Jyllands Posten var en højreorienteret provinsavis, der bare gjorde som ”Pia Kærsgårds halv-naziparti” sagde, at de skulle!  Men så kom alle ambassadeafbrændingerne. Optøjer og boykot. Danskerne blev meget rystede. De var ikke vant til sådanne sager. Folk slog hinanden ihjel i Libanon og Syrien bare for at få lov til at brænde danske flag af! Det fik virkelig danskerne til at foragte muslimerne og stille spørgsmålstegn ved Islam som religion og som foreteelse!   Noget de fleste danskere aldrig havde gjort før.

Hvor mange mennesker havde forinden hørt om, at profeten udnyttede et barn seksuelt, fra hun var seks år gammel? Ikke mange! Nu ved hele Danmark det, og de afskyr det!

Hvor mange tænkte inden Muhammedtegningerne over, at der i Koranen står at manden har ret at slå sin kvinde, hvis hun ikke behager ham? At kvinder kun er det halve værd, når det gælder arv og endnu mindre når det gælder at vidne i retten? Ikke mange. Men nu ved det meste af Danmark det – og de kan faktisk ikke lide det!

Jeg håber inderligt herr Yamani, at De kan prøve at forklare Deres klienter, Muhammeds efterkommere, (nogle overlevede åbenbart de mange blodige kampe om magten ”i fredens religion”, som familien med Aisha - barnebruden, datteren og onkel Ali i teten, startede bare nogle dage efter profetens død) at det ikke er uvidende vilde, men meget veluddannede og kyndige mennesker, der bor i Skandinavien! Vi kan læse både Koran, Hadith og Sira, vi ved hvad religion er, og de fleste af os har vel fundet frem til, at det ikke er noget for os - selvom staten krampagtigt holder fast ved en statsintegreret religion.

Før 9/11 var der bare nogle få procent som tog stilling, og var imod Islam og den store indvandring af muslimer til vor verdensdel. Efter 9/11 Bali, Madrid og London steg antallet af mennesker, der indså at Islam førte noget skidt med sig, og at man ikke bare kunne lade det være, hvis ikke vi skulle få samme tilstande som i Libanon, der jo engang var en blomstrende nation.

Muhammedtegningerne og det, der skete rundt om i den muslimske verden, gjorde noget ved den danske folkesjæl. Den splittede os i en diskussion om ret eller fejl. Den splittede os i ideen om ytringsfrihedens vigtighed kontra respekten for ”andre menneskers følelser”. Men det er vigtigt at påpege, at ingen – ikke en – som, jeg har hørt tale om, og som har læst Jyllands Postens introduktion til tegningerne og forstået den, har fastholdt at Jyllands Posten ikke havde ret og ikke havde grund til at gøre det, de gjorde! Nogle mener endnu, at det var unødvendigt, men de vil stadigvæk, i Voltaires ånd, ”dø for retten til at sige og udtrykke, hvad man mener” i hele samfundet.

I dag er 75% af alle danskere meget trætte af islamiske krav, fremsat af truende muslimer med Allah i rygsækken og Muhammed på bagagebæreren. At fremhæve, som De gør, ”at det kan gå ud over den danske eksport til de arabiske lande” opfattes af alle normale danskere som en ubehagelig trussel, der diskvalificerer en hver fornuftig dialog.

Danskere er gennemgående rare mennesker. De er godhjertede og vil gerne hjælpe, når andre har det svært. Men de vil ikke patroniseres eller have at vide, hvad de skal gøre – specielt ikke af mennesker, der lever i patriarkalske samfund uden respekt for de menneskerettighedsidealer, som vi selv holder højt og forsvarer med næb og klør! Med andre ord! En advokat tilhørende den Saudi Arabiske adel kommer ikke med trusler og krav imod den danske befolknings helligste værdier, uden at dette virker som en rød klud i en arena fuld af fnysende tyre. Selv den gode tyr, Ferdinand, er de seneste dage begyndt at skrabe faretruende i sandet!

I Danmark kommer befolkningen aldrig at acceptere et intelligent juridisk angreb fra den arabiske adel! Vi kan støtte de "svage", de som "mobbes", de der flygter – eller de der bare siger de flygter, og at alle de andre er efter dem – men kommer de, der efter dem efter os, da slår Holger Danske væggene ud i kasematterne og viser sin rigtige sjæl. Ja selv den mest uvillige vil bakke op omkring dem han er mest uenig med for at forsvare den største skat (ytringsfriheden og den personlige frihed) vi har. Er det udefra kommende respektløse vandaler, der undertrykker kvinder, stener voldtagne og pisker mennesker for at drikke en øl i en selvopfunden guds navn – ja da står vi sammen imod disse barbarer.

Vor mytiske helt Holger Danske bliver denne gang uden tvivl fulgt hak i hæl af de øvrige vestlige lande, som efter dette massive trusselsangreb på vor tro ”frihed, lighed og broderskab”, øjeblikkeligt vil vågne til live og i et mindefuldt minut fatte at NewYork, Bali, Madrid, London, Theo van Gogh samt de andre hundredtusindvis af ofre for Islam aldrig skal glemmes, men derimod løftes frem som frihedskæmpere for den frihed vi nu ejer, og som I muslimer gang på gang truer med at tage fra os!

Kære Ahmed Zaki Yamani. Jeg går ikke ud fra, at De har lyst til at udgøre den udløsende faktor for en massiv kamp imod din profets ret til at bestemme over os. Lad mig minde dig om, at under Muhammedkrisens værste boykottider solgte Danmark mere på eksport end nogensinde før i Danmarkshistorien! USA var vor største ekspanderende handelspartner i den svære tid. Måske skulle De sætte Dem lidt mere ind i mekanismerne i vesten samt hvor kundskaben i verden findes, inden De lader Deres klienter fare frem med sine Wahabistiske ideer omkring ”rule by terror” – for jeg er overbevist om, at Deres klienter har taget totalt fejl af deres modstanders virkelige styrke, ”hans” allierede samt disses vilje og evne til at slå tilbage imod Deres klienters religiøse ødelæggelsestrang.

Før 9/11vidste vi ikke at Muhammed var umoralsk i alle henseende. Efter Muhammedtegningerne søgte vi al den information vi kunne om jeres religion, så nu er 80% af os helt sikre på at jeres profet ikke fortjener vores respekt!  Og vi kommer aldrig at bøje os i støvet for ham eller hans lakajer! Lad mig også minde om, at det var danske Niels Bohr, som fik Nobelprisen for at beskrive atomernes verden og dermed baggrunden for den moderne atomteknik – på samme tid som Jeres Stormufti Hussein af Jerusalem sad i Berlin og diskuterede størrelsen af gaskamrene i Auschwitz.   
I mindet af min afdøde far vil jeg gerne citere hans sidste ord: ”Der findes ingen gud, der findes ingen himmel og intet helvede, de der tror den slags, er de samme, som skaber helvedet på jorden for sig selv og andre!” Behold jeres profet og jeres tro. Tag ikke den pakke med ind i vore boliger. Vi foragter den vold og den undertrykkelse som denne brutale ideologi medfører, og om ikke Deres klienter lægger ned sit truende sværd, da kommer vi ikke bare at foragte jeres religion, da kommer vi at foragte jer som mennesker også!

Med højagtelse

Hans Erling Jensen,
Managing Direktor

Sverige

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg