"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Usminket rapport om danske universiteter

26. oktober 2012 - Artikel - af Aia Fog

Niveauet falder på de danske universiteter og de universitetsansatte, der offentligt råber vagt i gevær, risikerer deres karriere. Det var budskabet  ved Trykkefrihedsselskabet møde med Linda Maria Koldau og Henrik Dahl.Linda Marie Koldau og Henrik Dahl ved tirsdagens møde. FOTO: Steen Raaschou

”Alarmerende”.

Det var den rammende samlebetegnelse Trykkefrihedsselskabets næstformand, Katrine Winkel Holm, anvendte da hun indledte den fri debat efter professor Linda Maria Koldau og sociolog Henrik Dahl havde holdt oplæg under overskriften ”Findes der ytringsfrihed på Aarhus Universitet?”.

Chikane og kontor-arrest

Og de fremmødte til Trykkefrihedsselskabets debatmøde om ytringsfrihedens vilkår på Aarhus Universitet fik smæk for skillingen:

Første oplægsholder var Linda Maria Koldau, der gav en nærmest gruopvækkende beskrivelse af sine tre år som professor i musikvidenskab ved Århus Universitet.

En ansættelse præget af grov chikane, mobning og ”kontorarrest”, fordi Koldau havde formastet sig til at kritisere forholdene – og ikke mindst det lave akademiske niveau – på universitetet.

Linda Marias Koldaus kritik af det faglige niveau på Aarhus Universitet fik voldsome konsekvenser for hende. I baggunden artiklens forfatter. FOTO: Steen Raaschou.

Koldau beskrev et ansættelsesforløb, der selv ud fra en meget nøgtern vurdering må betegnes som grotesk.

Hun blev således ansat som professor uden forudgående opslag, uden stillingsbeskrivelse – udelukkende på baggrund af hendes dokumenterede faglige kvalifikationer, der af et enigt ansættelsesudvalg blev rost i høje toner.

Koldau havde på den baggrund en klar forventning om, at hendes mangeårige akademiske virke og imponerende CV matchede det, Aarhus Universitet efterspurgte.

Da hun tiltræder i 2009 syntes alt da også at være i skønneste orden, og hun følte sig meget velkommen. Men efter kort tid begynder kritikken af hendes arbejde. Det var ”gammeldags”, og hun bliver belært om, at historisk forskning ikke vægtes i Danmark.

Snart bliver Koldau tvunget ind i en studieordning milevidt fra hendes faglighed – den faglighed, hun blev ansat på:

”Jeg blev tvunget til at undervise på kurser, som intet har med mine kompetencer at gøre, og hvis kursusbeskrivelse vidner om en fuldkommen forfejlet faglig og pædagogisk strategi.”

Koldaus kritik af undervisningen på musikvidenskab på Aarhus Universitet går bl.a. på, at det ikke er en forudsætning for at kunne opnå en kandidatgrad, at man rent faktisk kan noder.

Og hun kritiserer en fragmenteret og uvedkommende inddragelse af discipliner som semiotik, sociologi og lingvistik i uddannelsen.

Elementer, der efter Koldaus opfattelse flytter fokus fra kernen i det musikvidenskabelige studium:

”Det lyder ”akademisk”, men det er den rene parodi på en videnskabelig uddannelse. Fordi de musikvidenskabsstuderende næsten ingenting kender til selve faget musikvidenskab.”

Koldaus kritik og hendes udelukkelse fra at undervise i sine kernekompetencer skaber en uholdbar situation, som Koldau selv søger at løse ved at rejse problematikken på alle ledelsesmæssige niveauer, fra fagleder til rektor. Men hun bliver konsekvent afvist:

”Jeg bliver udelukket fra samarbejdet. Mit arbejde bliver tiet ihjel. Folk på instituttet taler ikke længere med mig, og en kollega, som tilsyneladende opfatter mig som en konkurrent, begynder at mobbe mig.”

Presset på Koldau forstærkes og giver hende fysiske stresssymptomer, der gør, at hun i perioder fra sommeren 2010 må sygemelde sig.

I foråret 2011 tager mobningen og chikanerierne til og kulminerer med et afslag på en anmodning om at blive flyttet til en anden afdeling.

Sanktioner pga. avispolemikken

I juni 2011 vælger Koldau at gå til medierne med sin kritik af forholdene, hvilket udløser en suspendering fra institutlederen, der angiver ”avispolemikken” som årsag.

Universitetet iværksætter således en tjenstlig sanktion mod Koldau, fordi hun har fremsat kritiske, men fuldt lovlige ytringer i pressen.

Herefter går det slag i slag med chikanerier og ulovlige afgørelser fra ledelsen på Aarhus Universitet: Koldaus navneskilte ødelægges. En lægeerklæring bliver (i strid med reglerne) afvist af institutlederen. Hun nægtes (i strid med reglerne) bisidder ved tjenstlig samtale.

Faglederen nægter at oplyse Koldau om, hvornår hendes undervisning på forårssemestret skal lægges. Hun får frataget sine kurser og bliver flyttet til et øde kontor, hvor intet virker.

Efter en farceagtig ”konsulentudredning”, der konkluderer, at alle problemer og samarbejdsvanskeligheder kan tilskrives Koldau, og efter en heftig mediestorm i pressen om sagen, vælger dekanen at tildele Koldau en skriftlig advarsel.

Ombudsmandens figenblad

Linda Koldau vil blive afskediget fra sin stilling, medmindre hun accepterer følgende: kontorarrest, at blive overvåget af dekanens konsulenter, at sige undskyld til de kolleger, hun har påstået chikanerer hende og, som det sidste, afstå fra at ytre sig om sine akademiske kvalifikationer – for dermed at medvirke ”konstruktivt” i den faglige diskussion.

Til slut vælger Koldau at opgive kampen for at få ytringsfrihed og tålelige arbejdsforhold på  Aarhus Universitet, og hun siger sin stilling op til udgangen af 2012.

Ombudsmanden, der af egen drift er gået ind i sagen, trækker sig igen efter at Aarhus Universitet presser Koldau til at underskrive en aftale om vilkårene for hendes fratræden.

Et figenblad for ombudsmanden, der selv er adjungeret professor ved Aarhus Universitet.

Selv er hun overbevist om, at det er umuligt for hende igen at opnå ansættelse som professor ved et europæisk universitet.

Ingen af de tilstedeværende på TFS møde kunne efter Koldaus indlæg være i tvivl det umenneskelige pres, hun har været udsat for – eller om den høje pris hun har betalt for at stå fast på sin kritik – og dermed sin ret til frit at ytre sig.

Det postkritiske universitet

Det var da heller ikke Henrik Dahls ærinde at sætte spørgsmålstegn ved det, selvom han bemærkede, at set up'et lagde op til, at han skulle være den, der var imod ytringsfrihed.

Henrik Dahl kritiserede taksamatersystemet og masseuniversitetens topstyring. FOTO: Steen Raaschou.

 

 

Det var ikke tilfældet, Henrik Dahl tilsluttede sig det stadigt voksende kor, der mener, at Koldau-sagen er skandaløs:

”Men det er desværre den måde, universiteterne fungerer på”, sagde Henrik Dahl, der i skarpe vendinger angreb universiteternes faglige niveau:

”Der er en grandios selvforståelse på de danske universiteter, der slet ikke hænger sammen med det akademiske niveau. Danske studerende ville blive blæst langt af banen – helt væk, hvis de skulle sammenlignes med studerende i f.eks. USA.”

Dahl mente, at vi i Danmark har udviklet ”det postkritiske universitet”, der i fatal grad savner grundforudsætningen for udvikling og forskning, nemlig kritik.

Og han fremhævede en række tendenser, der gør sig gældende i forhold til det lave akademiske niveau på universiteterne.

Det var nemlig ikke bare en håbløs 2003-universitetslov, man kunne give skylden, men nok så meget, at man i Danmark er gået fra elite til masse: Der er flere, der skal have en universitetsuddannelse – og så falder niveauet.

Strategisk opportunisme

Også de mange dårlige universiteter er et problem, mente Dahl:

”Der er faldet Nobelpriser til København og Aarhus. Ikke andre universiteter. Og det kommer heller ikke til at ske. De andre universiteter er hjælpeklasser i dén sammenhæng”.

Endnu en negativ tendens er, at man siden 1970 har opgivet rationaliteten på humaniora, da det blev moderne at læse Marx og Freud ”..og herefter flere poststrukturalistiske strømninger, der dybest set er sludder og vrøvl, og som bevæger sig fra videnskab til retorik.”

Fuldstændig dræbende var taksametersystemet, som Dahl kaldte ”et perverst incitament til at lade folk bestå.”

Hertil kommer den mere og mere fremherskende strategiske opportunisme, der ansporer forskerne til at forske i de områder, som magthaverne synes er interessante og sætter penge af til. ”Børn og Medier” for eksempel. Eller ”Grøn Vækst”.

Det kræver træning og arbejde at blive god, konkluderede Henrik Dahl, og problemet på de danske universiteter er, at man ikke kræver hverken indsatsen eller ambitionen af de studerende.

På den baggrund mente han, at Linda Maria Koldaus beretning var yderst troværdig.

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg