"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Update om Hedegaard-sagen i Højesteret

12. april 2012 - Artikel - af Jens Gregersen

Hele syv højesteretsdommere skal tage stilling til hate speech-sagen mod Lars Hedegaard i morgen. Jens Gregersen informerer om morgendagens begivenhed.

Når dørene til Højesterets afdeling 1 åbner i morgen kl. 9.00, sidder de syv højesteretsdommere allerede på deres pladser. Retssalen har plads til 60 tilhørere.

Prioritet har sagsøgtes familie, personer, som advokaterne ønsker tilstede i retslokalet (rigsadvokaten lægger beslag på fem tilhørerpladser, da han ønsker at vise film) samt pressen.

Øvrige tilhørere kommer ind efter ’først-til-mølle’-princippet.

Foreløbig har 30 personer tilkendegivet over for mig, at de ønsker at overvære retshandlingen.

Tidligt fremmøde

Så selv om alle, der møder op forhåbentlig også kommer ind, er der grund til at opfordre til tidligt fremmøde. Adgang til bygningen åbnes kl. 8.15.

Som nævnt begynder vi præcis kl. 9.00, og det er anklagemyndigheden, der starter med at forelægge sagen d.v.s. gennemgå, hvad sagen drejer sig om. Derefter kommer anklagemyndighedens og forsvarets procedure.

På slaget 10.30 holdes der 10 minutters pause. Derefter fortsættes til kl. 12.00 præcis.

Er vi ikke færdige kl. 12.00, er der frokostpause til kl. 12.30 (der er ingen kantine eller andre faciliteter, men en kaffeautomat, så det er ikke særlig publikumsvenligt).

Karoly Németh, Lars Hedegaards advokat, regner med, at vi er færdige kl. 12.00, men under alle omstændigheder er vi færdige inden kl. 14.00. På slaget 14.00 afbrydes retshandlingerne nemlig.

Németh forventer, at der afsiges dom ugen efter kl. 12.00. Domsafsigelsen sker ved, at dommen fremsendes via telefax.

Interesserede kan læse yderligere om højesteretssagers forløb i ’Vejledning i udførelse af straffesager i Højesteret – Maj 2008’ her.

Flere dommere end normalt

Der er syv dommere: Børge Dahl, præsident, født 1944, udnævnt til højesteretsdommer 1996, udnævnt til præsident 2010; Lene Pagter Kristensen f. 1949, u. 1997; Poul Søgaard f. 1947, u. 1997; Jens Peter Christensen, f. 1956, u. 2006; Henrik Waaben, f. 1952, u. 2006; Michael Rekling, f. 1958, u. 2007, Kurt Rasmussen, f. (uoplyst), u. 2012.

Normalt er der fem dommere; det høje antal skyldes utvivlsomt, at retssagen er principiel pga. den spændende juridiske problematik om forsæt:

Kom Hedegaards udtalelser til offentlighedens kendskab bevidst og med hans viden og vilje? Eller var han ikke klar over, at de ville blive offentliggjort i den form, de fik?

I det første tilfælde foreligger der forsæt, og Hedegaard er skyldig. I det andet tilfælde er der tale om uagtsomhed og Hedegaard kan frikendes.

Tak til Karoly Németh for en række af ovenstående baggrundsoplysninger.

Vel mødt i Højesteret på fredag!

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg