"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Skaf et nyt medlem og få Løvehjerter gratis

29. januar 2012 - Artikel

”Det er nu, man skal forsvare ytringsfriheden i Danmark,” skrev Mrutyuanjai Mishra for nyligt på sin JP-blog som reaktion på den seneste §266b-dom.

I Trykkefrihedsselskabet kunne vi ikke være mere enige.

I vores demokratiske del af verden er ytringsfriheden i dag truet af absurde straffelovsparagraffer på den ene side og intimidering og selvcensur på den anden.

Følgerne er vilkårlighed i afsagte domme, underminering af princippet om lighed for loven, trusler mod forfattere og tegnere og tabuisering af vigtige samfundsanliggender.

Det kan og vil vi ikke acceptere.  

Men Trykkefrihedsselskabets fortsatte kamp for det frie ord kræver øgede økonomiske midler. Selskabet har haft støt medlemsfremgang siden sin stiftelse for otte år siden. Nu beder vi venner af Selskabet om at gøre en lille indsats for at vi kan blive endnu flere.

Vi tilbyder gratis bogen Løvehjerter af tidligere feltpræst Thomas Østergaard Aallmann til dem, der kan skaffe et nyt medlem. (Betingelsen er, at der skal være tale om helt nye medlemmer, altså personer, der ikke før har været medlem af TFS, eller som allerede har rettet henvendelse om medlemskab.)

Den velanmeldte bog, der koster 150 kr. i boghandelen, og som netop er kommet i et nyt oplag, er aktuel ovenpå den seneste tids avispolemik om det rimelige i at feltpræster gør V-tegn og kommer med opmuntrende udsagn til de danske soldater, og vi bringer her et lille uddrag:

Da drengene sad op for at køre ud til patruljens udgangspunkt nord for basen, velsignede jeg dem, som jeg plejede. Med den ene fod på bagrampen af den pansrede mandskabsvogn og med udbredte arme gentog jeg: ”Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred”. Korstegnelsen og til sidst vores faste to slag på brystet og en Churchill-hilsen med et højlydt "V - for victory!” Rocco lagde som altid sit gevær og lænede sig frem fra sin kommandørluge bagest i bilen og smilede til mig gennem skægget. Det var sidste gang, jeg så ham i live.

Ved henvendelse på [email protected] beder vi om tydeligt navn og postadresse på det nye medlem samt navn og postadresse på den person, der skal have Løvehjerter tilsendt. Vi sender bogen, når vi har modtaget medlemskontingentet.

Tak for opbakningen -

Bedste hilsener
Trykkefrihedsselskabets bestyrelse

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg