"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Sam Solomon – shariatilhængeren, der blev kristen forkynder

2. marts 2012 - Artikel - af Katrine Winkel Holm

Katrine Winkel Holm

Katrine Winkel Holm om den farverige eks-muslim Sam Solomon, der senere på måneden kommer til Danmark.

 

 

I september 2009 deltog jeg i Trykkefrihedsselskabets og Islamkritisk Netværks konference om religiøse minoriteter i islamiske lande på Christiansborg.

Blandt talerne var Patrick Sookdheo, lederen af det engelske Barnabas Fund, og den tidligere muslim Sam Solomon.

Ingen skam ved evangeliet

Det var første gang, jeg traf Solomon, der af ydre ligner en ortodoks jøde. Men man havde ikke talt mange ord med ham, før man mærkede den næsten nytestamentlige alvor, der præger hans kristentro.

Lidt eksotisk målt med en blufærdig folkekirkekristen alen, i hvert fald blev jeg lidt paf, da han inden sit oplæg bad mig bede en bøn sammen med ham.

Vi stod ude i Folketingets vandrehal, et offentligt og meget verdsligt sted, og jeg syntes umiddelbart, at det var ekstremt pinligt at skulle bede bønner dér.

Men det pinlige var jo dybest set mit forbehold, som i sidste ende bundede i selvoptagethed. Så selvfølgelig bad jeg efter bedste evne en bøn med Solomon.

Bagefter kom jeg til at tænke på Paulus’ ord fra Romerbrevet: ”Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for enhver som tror.”

Det kan være en passende overskrift for Solomons inderlige og direkte tilgang til kristentroen.

Fængslet og udvist

Solomon er hidtil ikke gået i detaljer med sin forhistorie, men det står fast, at han studerede sharialov i 15 år i sit islamisk dominerede hjemland og altså virkede som en rettroende og nidkær muslim.

Men da han begyndte at læse sine religiøse modstanderes bog, Ny Testamente, blev han omvendt til kristendommen. Omkostningerne for ham var voldsomme.

Han blev fængslet og dømt til døden, men blev i sidste øjeblik udvist til England, hvor han bor nu. Her har han skrevet en række bøger og artikler om islam.

Utrætteligt bruger han sin viden og erfaringer til at oplyse vesterlændinge om islamisk tænkning og taktik og at advare Vesten, ikke mindst de vestlige kirker, om truslen fra islam.

Hans kendskab til Koranen, som han gerne citerer lange passager fra på arabisk, er kolossalt, og som gammel insider taler han med særlig vægt om sharia.

Sandheden om islamiske dialog-bestræbelser

Sammen med en anden eks-muslim Al-Maqdisi skrev han i 2008 den lille bog The Truth about A Common Word, som er en skarpsindig og saglig gennemhulning af den invitation til dialog, som 138 islamiske retslærde skrev i 2007 og som mange kristne ledere, også herhjemme, faldt for.

Bl.a. gør Solomon og Al-Maqdisi opmærksom på, at det er i strid med sandheden, når de 138 retslærde hævder, at det dobbelte kærlighedsbud (Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv) er fællesgods for kristendom og islam.

Ikke i en eneste sura i Koranen finder man noget, der minder om det dobbelte kærlighedsbud.

Den lille bog blev en stor inspiration for os, der protesterede mod Et fælles ord og bidrog på den måde til den livlige debat om sagen, der udfoldede sig herhjemme.

Men selv om Danmark og Den danske Folkekirke ligger langt foran mange europæiske lande, så er ukendskabet til islam og den grænseløse godtroenhed overfor imamers påståede dialog-ønsker også udbredt herhjemme.

Solomon til Sorø

Derfor greb Islamkritisk Netværk i Folkekirken chancen, da Solomon ved et senere besøg selv tilbød at komme til Danmark og holde et islamseminar.

Ved seminaret, der afholdes i Sorø 24. marts, får Solomon mulighed for at fortælle sin egen historie og får tid til at gå i dybden med sit emne.

Og seminarets deltagere får rig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte sagerne med Solomon.

Jeg tvivler ikke på, at det bliver inspirerende at opleve Solomon øse af sin store viden og videregive sin uforbeholdne forkyndelse af friheden i Kristus.

Et lille indtryk af Solomon og den, set med danske øjne, eksotiske alvor, der præger hans tilgang, får man ved at læse indledningen til The Truth about A Common Word:

”Vi dedikerer vores bog til konvertitterne fra islam, som kommer til Kristus i stigende tal. Og til forsvaret for Guds kærlighed, som den er blevet legemliggjort i Kristi person og vist os på korset. Det er denne ubetingede og mægtige kærlighed, der har trukket dig ud af islams lænker, og som har givet dig en ny identitet i Kristus.

Tab ikke modet pga. dem, der har trivialiseret denne kærlighed ved at påstå, at der er fællesskab mellem denne kærlighed og islam. Gå i forbøn for disse kristne ledere, der tager fejl, og hold fast ved dit vidnesbyrd over for dem og for verden – og husk, at du er et levende bevis på Guds sande kærlighed, du som udholder afvisning og forfølgelse og dog ”skinner som himlens stjerner, mens du holder fast ved livets ord.”

 

Læs mere om seminaret med Sam Solomon og tilmeld dig her

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg