"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Politiets Efterretningstjeneste skriver historien

2. juli 2012 - Artikel - af Lars Hedegaard

Lars Hedegaard

PET's årelange bestræbelser på at forhindre Center for Koldkrigsforskning i at beskrive Danmarks nyeste historie har nået absurde højder, mener professor Bent Jensen.

Som Sappho tidligere har berettet, har professor Bent Jensen og de øvrige forskere ved det nu nedlagte Center for Koldkrigsforskning (CFKF) fået det ene afslag efter det andet, når de har anmodet om afklassificering af dokumenter, der kunne kaste lys over kommunistisk spionage, østlige påvirkningsoperationer og danske agenter og medløbere under Den Kolde Krig.

Afslagene er især kommet fra Politiets Efterretningstjeneste, og har medført, at Bent Jensens kommende tobindsværk om Danmark under Den Kolde Krig må undlade at omtale en lang række interessante forhold.

Sorte huller i Danmarks historie

Tidligere har Sappho omtalt "den danske Philby", der gennem mange år gik Sovjetunionen til hånde, mens han var topembedsmand i den danske udenrigstjeneste. Men Statsministeriet har besluttet, at danskerne ikke må få noget at vide, selv om den for længst afdøde agents bedrifter ligger flere årtier tilbage i tiden. 

Tavshed vil også omgærde den instruks, som den sovjetiske efterretnings- og påvirkningstjeneste KGB i april 1976 udsendte til de vestlige KGB-residenturer med besked om efter bedste evne at lægge amerikanske krydsermissiler for had, alt mens Sovjetunionen samme år begyndte at udstationere sine nye SS20 mellemdistanceraketter, der var rettet mod befolkningscentre i Vesteuropa.

Bent Jensens kommende værk er også afskåret fra at beskrive "Operation Crescendo" – en påvirkningsoperation, som KGB i Danmark søsatte i efteråret 1976. Ideen var at offentliggøre et forfalsket dokument, der hævdedes at stamme fra det amerikanske udenrigsministerium og som skulle "bevise", at amerikanske firmaer og institutioner var indblandet i efterretningsaktiviteter. Planen var at bruge to af de aviser, som KGB betragtede som villige, nemlig Information og Ekstra Bladet. Uheldigvis for KGB kunne de amerikanske myndigheder afsløre falskneriet og operationen fusede.

Den danske Philby var ikke alene

PET og Justitsministeriet mener heller ikke, at danskerne kan tåle at høre om en dansk minister, der i årevis blev overvåget af PET, og som op gennem 1970'erne holdt en række møder med KGB-officererne Nikolaj Gribin og Aleksandr Tjikira. Under et af disse møder blev han fotograferet, mens han smilende modtog en stor plastikpose af en KGB-officer uden for restaurant Rio Bravo i København.

Bent Jensen er også afskåret fra at beskrive KBG's tætte forbindelser til ledende politikere fra Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre. Sidstnævnte partis partisekretær var længe i PET's søgelys, fordi han i årevis plejede omgang med kontakter inden for KGB og STASI,  den østtyske efterretnings- og sikkerhedstjeneste.

Dette er blot et udpluk af de mange sider af Danmarks nyeste historie, der ikke kommer med i Bent Jensens tobindsværk – og som måske vil være begravet til evig tid, fordi PET er i gang med at destruere arkiverne.

PET som historiefortolker

Men Politiets Efterretningstjeneste vil ikke bare bestemme, hvad historikerne må skrive om. PET vil også have hånd i hanke med, hvordan de skal udlægge de sager, de får adgang til.

I et brev til Bent Jensen dateret den 21. december 2010, som Sappho har haft lejlighed til at læse, anfører PET's chef Jakob Scharf bl.a. følgende:

"De kan i Deres fremstilling anføre, at De har haft adgang til materiale hos Politiets Efterretningstjeneste. I det omfang de afklassificerede oplysninger anvendes i Deres fremstilling, skal det anføres, at notitser og notater mv. er udfærdiget af medarbejdere hos Politiets Efterretningstjeneste, og således ikke nødvendigvis er udtryk for Politiets Efterretningstjenestes vurderinger." (Sapphos kursivering)

Som Bent Jensen gør opmærksom på, er det et ejendommeligt pålæg.

En del af  "notitserne og notaterne" er tilgået andre danske myndigheder, bl.a. forskellige regeringers sikkerhedsudvalg, men nu får vi at vide, at de vurderinger, de indeholder, ikke nødvendigvis er udtryk for PET's opfattelse.

"Man må altså tro, at PET har underholdt skiftende regeringer med henkastede hypoteser, som PET ikke kunne stå inde for," siger Bent Jensen.

Sådan må man forstå Jakob Scharf. I et brev til Bent Jensen dateret 19. maj 2009 skriver han:

"Dette gælder, uanset om de pågældende dokumenter måtte have dannet grundlag for Politiets Efterretningstjenestes orientering af regeringen eller andre myndigheder, herunder Justitsministeriet."

Altså: Selv om selv om PET-dokumenter har dannet grundlag for PET's orientering af regeringen og Justitsministeriet, kan man ikke gå ud fra, at PET står inde for disse dokumenter.

"Jeg spekulerer på, om PET har husket at fortælle skiftende regeringer om denne opsigtsvækkende omstændighed," siger Bent Jensen

Alt flyder

Bent Jensen betegner PET's holdning som "absurd".

"Hvis man skulle taget PET's påbud om udtrykkeligt at gøre opmærksom på, at dokumenter, der er skrevet af PET, ikke nødvendigvis udtrykker tjenestens opfattelse, alvorligt, kunne man med rette stille spørgsmålet, om brevet med Jakob Scharfs påbud om kildefortolkningen nødvendigvis er udtryk for PET's opfattelse."

"En seriøs statslig forvaltning som PET kan naturligvis ikke påstå, at dens forvaltningsakter ikke skulle udtrykke forvaltningens opfattelse. I så fald ville alt jo flyde," slutter Bent Jensen.

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg