"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Hverken for eller imod Ramadanen

22. august 2009 - Den løbende - af Helle Merete Brix

På mandag afholder Dansk Ungdoms Fællesråd et arrangement med titlen "Ramadan - i et internationalt perspektiv".

Det har fået Dansk Folkepartis Ungdom til at reagere og udsende en pressemeddelelse med overskriften "Dansk Ungdoms Fællesråd igen i armene på islamister - DFU kræver Ramadan-fest aflyst og minoritetskonsulent afskediget".

Dansk Folkepartis Ungdoms næstformand Anders Vistisen udtaler i pressemeddelelsen, at "det er ikke en opgave for Dansk Ungdoms Fællesråd at bruge offentlige penge på at fejre Ramadanen".

Vistisen er også dybt betænkelig ved, at Ramadan-festen er arrangeret af Dansk Ungdoms Fællesråds minoritetskonsulent, Noman Malik, som han mener har forbindelse til "ekstremistiske kredse". Vistisen påpeger som eksempel, at Malik "tidligere har været næstformand i foreningen Muslim Youth league, der er ungdomsorganisation for Minhaj ul-Quran, der arbejder for at indføre sharialovgivning på globalt plan."

Skal styrke integrationen

Men hvad siger de i DUF om Ramadan-arrrangementet og minoritetskonsulenten? Sappho har spurgt generalsekretær Kåre Månsson om der er taget initiativ til festligheder, der sætter spot på andre religiøse grupper som for eksempel jøder eller budhister?

Månsson siger i en mail til Sappho blandt andet, at "DUF er hverken for eller imod Ramadanen – vi fejrer ikke Ramadanen, og vi forsøger ikke at få danske unge til at fejre Ramadanen. I DUF arbejder vi for at forbedre integrationen og fremme dialogen med unge nydanskere, og derfor er vi nødt til at kende hinandens traditioner. Samtidig laver DUF og en række børne- og ungdomsorganisationer dialogaktiviteter i Mellemøsten. Her er det afgørende at kende til muslimernes fastemåned, da det er en vigtig del af kulturen i regionen."

Endvidere udtaler Månsson, at "Oplysningsmødet skal dels medvirke til at styrke integrationen af unge nydanskere og dels  forbedre dialogen med unge i Mellemøsten".

At fejre eller ikke at fejre

Derfor planlægger DUF ikke "at fejre Ramadanen, ej heller at fejre andre religiøse helligdage eller perioder".

Indbydelsen til Ramadan-arrangementet, som ligger på DUFs hjemmeside, synes at foreligge i flere versioner. I én bruges udtrykkeligt udtrykket at fejre: "DUF ønsker at fejre fasten ved at invitere både vores medlemsorganisationer og nydanske ungdomsforeninger til fælles iftarspisning (det måltid, der ved solnedgang bryder fasten, red.) og samtale om, hvorfor man holder Ramadan, og hvilke forhold DUFs medlemsorganisationer skal være opmærksomme på i det internationale arbejde i muslimske lande under Ramadanen."

I en anden version taler man om, at man inviterer til en samtale om Ramadanen.

Vil ikke udtale sig om ansættelsesforhold

Det fremgår af DUFs hjemmeside, at "DUF uddeler omkring 100 millioner kroner om året til børne-og ungdomsarbejde. Pengene kommer blandt andet fra danskernes tips-og lottospil, EU og flere ministerier". 

DUF modtager således en bevilling fra Det Arabiske Iniativ under Udenrigsministeriet.  Medlemsorganisationerne er blandt andet en række organisationer som Missionsforbundets Børn og Unge, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler og Danmarks Unge Katolikker.

En del af DUFs midler bruges også til at drive DUFs kontor med omkring 25 ansatte. Sappho har også spurgt DUF på hvilke betingelser minoritetskonsulent Noman Malik er ansat eller tilknyttet DUF, om der for eksempel er tale om en fuldtidsstilling?

Månsson, DUFs generalsekretær svarer, at "med hensyn til medarbejderes ansættelsesforhold, så udtaler jeg mig ikke om dette. Jeg regner det for at være en del af det private forhold mellem arbejdsgiver og-tager".

Månsson udtaler også, at "Dansk Folkepartis Ungdom rejser i pressemeddelelsen herudover tvivl om en navngiven minoritetskonsulents upartiskhed. I den forbindelse vil jeg rette enhver misforståelse om, at DUF vil udbrede islamisme og sharialovgivning, som Dansk Folkeparti antyder. DUF og organisationens ansatte arbejder for, at unge nydanskere skal være en integreret del af det danske samfund".

Stening og blasfemilov

Noman Malik er i øvrigt også uddannelseskoordinator for DUFs integrationsudvalg. Han er ligeledes,  som Dansk Folkepartis Ungdom påpeger, tidligere næstformand for Muslim Youth League, Minhaj ul Quran bevægelsens ungdomsafdeling. Organisationen, der har sit udspring i Pakistan, er udtrykkeligt beskrevet i antologien "Islam i Vesten - På Koranens Vej?" (Tiderne Skifter, 2002), som undertegnede redigerede sammen med historikeren Torben Hansen. Her nåede jeg til den konklusion, at bevægelsen arbejder for at indføre sharialovgivning på globalt plan, efter at have læst programerklæringer, skrifter af lederen ect.

Blandt andet var Minhaj ul Qurans leder Tahir ul Qadri for år tilbage aktiv i arbejdet med at skærpe Pakistans blasfemilovgivning og indføre hudud-straffene, der blandt andet kræver foreskriver stening for uægteskabelig sex.

Støtte til drab

Ved Ramadan-arrangementet hos Dansk Ungdoms Fællesråd vil der være oplæg af Naveed Baig, der i invitationen til Ramadan-arrangementet præsenteres som sjælesørger og imam og også tilknyttet Red Barnet Ungdom. Naveed Baig er ganske rigtigt imam på blandt andet Rigshospitalet. Men Naveed Baig er også den unge imam, der i 1994, ifølge Jyllands-Posten, tilkendegav sin støtte til drab på muslimer, som ikke overholder den muslimske tro.

27. juli 2006 skrev Puk Damsgaard Andersen en artikel med overskriften "Afsløret på video - Imam opfordrede til drab".

Af artiklens indledning fremgår det blandt at, "Som ungt medlem af den islamistiske organisation Minhaj-ul-Quran tilkendegav den danske imam Naveed Baig, København, sin støtte til drab på muslimer, som ikke overholder den muslimske tro. Det fremgår af et videobånd, som Morgenavisen Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af. Optagelserne viser Naveed Baig, der fra talerstolen i organisationens moske under et møde i Valby i 1994 på dansk refererer en tale, som en gæsteimam fra Pakistan holdt for tilhørerne på urdu.

Den handlede om, hvordan muslimer skal forholde sig til muslimer, der ikke opfører sig i overenstemmelse med gældende, islamiske regler. »Hvis han (en muslim, red.) ikke beder om tilgivelse eller lærer af sine fejl, har man ret til (pligt til) at dræbe ham,« siger han blandt andet."

Det fremgik også af artiklen, at "Naveed Baig ønsker hverken at høre eller kommentere sine udtalelser på båndet. Han ønsker heller ikke at udtale sig om, hvorvidt han stadig har disse holdninger."

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg