"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Det danske demokrati må træde i karakter over for de muslimske mordplaner mod Kurt Westergaard

13. februar 2008 - Artikel - af Lars Hedegaard

I tre måneder har bladtegneren Kurt Westergaard og hans familie måttet leve under jorden, fordi muslimer har villet slå ham ihjel på grund af en tegning i Jyllands-Posten. Sagen afslører, at man ikke længere kan ytre sig frit i dette land. Altså er landet ikke længere frit. Ligesom under den tyske besættelse må redaktører, journalister og bladtegnere regne med mordtrusler, hvis de passer deres arbejde.

Vi må aldrig acceptere, at disse tilstande bliver en del af det danske normalbillede.

Derfor må vi kræve, at regeringen griber ind mod arnestederne for den muslimske terror. Det skal ikke længere være muligt straffrit at opfordre til hellig krig og mord med henvisning til, at folk har fornærmet muslimer eller deres profet. Grundlovens §67 sikrer religionsfrihed, men understreger samtidig, at intet må læres eller foretages, ”som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden”.

Opfordringer til mord og hellig krig er i strid med sædeligheden og den offentlige orden.

Vi forlanger, at regeringen håndhæver Grundlovens §67 og griber hårdt ind over for muslimer og muslimske lærde, der opfordrer til mord i Allahs navn eller til at omstyrte Danmarks demokratiske orden. At det sker med henvisning til en religion, er ingen formildende omstændighed, hvad Grundlovens §67 gør forbilledligt klart.

Der påhviler regeringen et tungt ansvar.

Mordplanerne mod Kurt Westergaard er en trussel mod hele vores samfund og mod hver enkelt dansker. Sættes der ikke en stopper for denne terror i Allahs navn, har vi accepteret, at landet ikke længere er frit.


På Trykkefrihedsselskabets vegne

 

Katrine Winkel Holm, Næstformand
Lars Hedegaard,Formand

Katrine Winkel Holm kan kontaktes på 36448841
Lars Hedegaard på 36461548

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg