"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

De kristnes svaghed

5. maj 2012 - Artikel - af Lars Hedegaard

Der er himmelvid forskel på kristendom og islam, understreger forfatterne til en ny bog om islams hellige krig.

Artiklens forfatter med forfatterne til Global Jihad: Marianne Søndergaard og Massoud Fouroozandeh. Foto: Jette Dali

Der blev talt højt og tydeligt om kristendom og islam, da de to teologer Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard lørdag den 28. april præsenterede deres netop udkomne bog, Global Jihad: Islams sjette søjle, ved en reception i Odd Fellow-logen i Odense.

Ifølge Massoud Fouroozandeh, der er iransk af fødsel og islamisk opdraget, før han som teenager flygtede fra Khomeini-styret og blev kristen, er det ikke noget problem, at Danmark er ved at blive multietnisk.

En politisk ideologi

Problemet er islam, eller – som han foretrak at kalde det – islamismen. Som adskillige andre iagttagere er han nemlig overbevist om, at islam mere er en politisk ideologi, end det er en religion. Den er mere præget af jura og politik end af åndelighed.

Godt nok findes der moderate muslimer, men de kommer til kort over for de ortodokse, som der desværre er mange af.

Muslimer opdrages til at betragte Muhammed som det perfekte menneske, som man bør forsøge at efterligne i stort og småt, og gør man det, ender man uvægerligt som islamist.

Fouroozandehs motto lød derfor: "Vi skal elske muslimer, men bekæmpe islam".

Intet håb for islam

Hans medforfatter, Marianne Søndergaard, beskrev de grundlæggende forskelle mellem islam og kristendom.

Islam bygger på en bog fra det syvende århundrede, og hvert ord skal tages bogstaveligt. Intet kan ændres, og der er intet håb om, at islam kan udvikle sig.

Herover for står kristendommen, der ifølge Marianne Søndergaard har et enormt udviklingspotentiale. Kristendommen er ikke et sæt af dogmer eller leveregler, men "en vej, man går", derfor kan tingene ændre sig undervejs.

Hertil kommer, sagde Marianne Søndergaard, at islam ikke har nogen indre styring. Enhver kan udstede en fatwa [et religiøst begrundet handlingspåbud, red.]. Derfor gælder det for fatwa-producenten om at skaffe sig flest tilhængere, og følgelig har islam udviklet sig til verdens mest eklektiske [sammensat af forskelligartede synspunkter, red.] religion.

Det betyder, at man ikke – som islamiske ideologer påstår – vil få evig fred, når Allahs religion hersker overalt. Tværtimod vil der blive ballade fra dag ét, fordi muslimer som oftest vil følge de mest voldsomme, der har magten til at sætte sig igennem. 

Årets vigtigste bog

DR-værten og Kristeligt Dagblad-kommentatoren Iben Thranholm betegnede Global Jihad som "årets vigtigste bog".

Hendes syn på fremtiden var ikke just præget af fortrøstning. Vores største problem, sagde hun, er de kommentatorer, der sidder på TV og forsikrer, at alt vil gå godt, fordi islam slet ikke er farlig.

De udbreder en drøm om en fremtidig idyl, og det er netop vores egen drøm, der står i vejen for den nødvendige erkendelse.

Thranholm efterlyste et kristent svar på islam. Den kristne kirke skal tilbyde et alternativ, og det gør den ikke. De kristne er tværtimod fraværende i religionsdebatten.

Hendes konklusion var nådesløs: Problemet er ikke islam, men de kristnes svaghed.

Massoud Fouroozandeh og Marianne Søndergaard: Global Jihad: Islams sjette søjle. Forlaget Effatha, 2012. Bogen vil senere blive anmeldt i Sappho.

For yderligere information: massoud.dk

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg