"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Dansen om menneskerettighederne. En replik

14. september 2012 - Artikel - af Søren Krarup

Søren Krarup

Er menneskerettighederne universelle og fundamentet for vores frihed? Ja, mener Jacob Mchangama. Nej, mener Søren Krarup og forklarer her hvorfor.

Det begyndte med, at min datter Marie Krarup, MF for DF, skrev en rammende kritik af menneskerettighederne, som hun betegnede som vore dages nye religion.

Dette kaldte den hæderlige chefjurist i Cepos, Jacob Mchangama, frem med en modkronik, hvor han søgte at forsvare menneskerettighederne som en sandhed, også den danske grundlov og dens fortalere, bl.a. Grundtvig, havde hævdet, og han angreb i denne forbindelse også mig, der i 2000 udgav en historisk-kritisk bog om menneskerettighederne og deres nuværende afgudestatus, ”Dansen om Menneskerettighederne”, Gyldendal.

Jeg gjorde ham i en svarkronik opmærksom på, at hans udlægning af teksten var mere end overfladisk, bl.a. vedrørende Grundtvig, og dette har i anden omgang kaldt Mchangama frem med en svarblog, som jeg i al korthed vil replicere på.

Menneskerettigheder uden lov

For det første: Menneskerettighederne afslører deres religiøsitet og falskhed alene derved, at de ikke bygger på en lov. Uden lov ingen rettigheder.

Dette turde være indlysende for ethvert tænksomt menneske og i hvert fald for enhver jurist.

Menneskerettighederne bygger på en filosofi, ikke en lov.

Derfor er de ikke rettigheder, men spekulation, metafysik – med eet ord: religion.

For det andet: Menneskerettighedernes indtog i den vestlige verden begyndte med den amerikanske uafhængighedserklæring og især den franske proklamation af menneskerettighederne i august 1789, men fra første færd sagde vestlig rets- og frihedstradition fra over for denne forrykte metafysik, Edmund Burke i 1790 i hans bog ”Reflections on the revolution in France”.

I sin kritik af denne aggressive metafysik, hvis konsekvens blev den franske guillotine, har Burke på Magna Chartas og de vestlige frihedsrettigheders vegne udtrykt, hvad lødige europæiske tænkere og forfattere siden har sagt, bl.a. Grundtvig.

Grundtvigs opgør

For det tredje: Det er nemlig ikke sandt, at Grundtvig kan tages til indtægt for menneskerettighederne, f.eks. i forbindelse med hans sæde i den grundlovsgivende rigsforsamling.

Jeg vil opfordre Mchangama til at læse hans forelæsningsrække for danske studenter i 1838, ”Mands Minde”, som er et et dybtgående opgør med hele den franske revolutions grundlag og tankegang.

Og jeg vil gøre Mchangama opmærksom på, at når Grundtvig i rigsdagen i 1849 siger, at han ikke regnede den almindelige valgret ”til de utabelige menneskerettigheder eller til de umistelige borgerrettigheder eller til de uundværlige folkefriheder”, så er netop denne sammenhæng, som han nævner menneskerettighederne i, et vidnesbyrd om, at han taler om menneskerettigheder i en relativ kontekst, der er fremmed for den absolutisme, som menneskerettighederne i dag optræder med.

Menneske-ret betyder for Grundtvig slet og ret respekt for mennesket – sådan som hans hele forfatterskab bevidner det.

Grundtvig var kristen og tilbad ikke afguder.

Churchill og Roosevelt

For det fjerde: Nutidens menneskerettigheds-religiøsitet bliver for alvor til i forbindelse med USA's korstog fra januar 1942, hvor præsident Roosevelt opretter FN og tvinger Churchill til at sige ja til bekendelsen, fordi England er desperat afhængig af amerikansk støtte i krigen.

Men da Roosevelt f.eks. villle tvinge Churchill til at ændre Englands forhold til Indien i forlængelse af menneskerettighederne, fik han noget andet at vide og blev af denne repræsentant for vestlig kultur sat grundigt på plads.

Nej, det er på grund af Anden Verdenskrig med hertil hørende oprettelse af FN og menneskerettighedserklæringen af 1948, at vestlig tankegang bliver erobret af en religiøsitet eller metafysik, som nu tyranniserer alverden og forhindrer, at det enkelte land kan forsvare sin egen lov og sin egen sammenhæng og tradition

På det absoluttes plan

Vi er med menneskeretttighederne i dag på det religiøses eller absoluttes plan, hvorfor enhver borgerlig og national frihed nedtromles af fromme humanistiske fraser. Metafysik, totalitarisme. Eller med eet ord: religion som argument.

For det femte: Jeg medgiver Mchangama, at det under sådanne betingelser kan være vanskeligt at erkende virkeligheden.

Men hvis jeg må have lov til at være en smule opblæst, så vil jeg tillade mig at pege på en bog, der kunne gøre ham klogere, den, jeg udgav i 2000 og som faktisk trækker hele denne problematik op. Ja, ”Dansen om Menneskerettighederne”.

Når forholdet er skildret både principielt og historisk, er det urimeligt, at interesserede ikke sætter sig ind i det.

Især når der er tale om en så hæderlig jurist som Jacob Mchangama.

 

Der er lukket for flere kommentarer til dette indlæg