"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Begrænser EUs rammeafgørelse ytringsfriheden?

Dato: Lørdag 29. maj 2010

Næsten ingen i offentligheden bemærkede det, da EU den 28. november 2008 vedtog en rammeafgørelse med vidtrækkende konsekvenser for ytringsfriheden i Danmark: Rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

Næsten ingen i offentligheden bemærkede det, da EU den 28. november 2008 vedtog en rammeafgørelse med vidtrækkende konsekvenser for ytringsfriheden i Danmark: Rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad.

Den vil gøre det strafbart offentligt at tilskynde til ”racisme og had mod en gruppe af personer eller et medlem af en sådan gruppe, der er defineret under henvisning til race, hudfarve, religion, herkomst eller national eller etnisk oprindelse”.

Alle medlemslande, herunder Danmark, skal inden dette års udgang indarbejde rammeafgørelsen i straffeloven, eller som det hedder i teksten: ”Træffe de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme denne rammeafgørelse”.

Hvad betyder det? Medfører rammeafgørelsen, at Folketinget ikke har myndighed til at afskaffe straffelovens §266b, den såkaldte racismeparagraf? Medfører den, at Folketinget er forpligtet til at stramme racismeparagraffen og at EU henover hovedet på de nationale parlamenter fastsætter strafferetten og indskrænker ytringsfriheden?

Det er spørgsmålene, når Trykkefrihedsselskabet holder konference om sagen og beder tre juridiske eksperter give os svarene.


Christoffer Badse, Jacob Mchangama og Morten Messerschmidt

Oplægsholdere

Christoffer Badse, jurist i Dansk Institut for Menneskerettigheder
Jakob Mchangama, chef-jurist i CEPOS
Morten Messerschmidt, jurist og medlem af EU-parlamentet for Dansk Folkeparti

Program
Jacob Mchangama:  EU’s harmonisering af hate speech lovgivning
Christoffer Badse: Er internationale forbud vejen frem?
Morten Messerschmidt: Viljen til at sige fra