"Hvis frihed overhovedet betyder noget, så betyder det retten til at fortælle folk det, de ikke vil høre"

George Orwell

Aktuelt

Burka-forbud og imam-pakker gør ingen forskel i forhold til islamiseringen

Ingen af de indgreb, påbud eller forbud, der i disse år flyder i en stadigt hurtigere strøm ind over os, hverken løser eller fjerner problemet: Herboende muslimer bliver hverken bedre assimilerede eller mindre muslimske. Snarere tværtimod. Hertil kommer, at vi fortsætter med at importerer mere af det problem (islam), som Martin Henriksen og hans politiker-kolleger prøver at dæmme op for – om end i et lidt langsommere tempo. Dette stigende muslimske pres på vores samfund og de stadigt mere insisterende særkrav, vil uafvendeligt føre til endnu flere af de indgreb, som Martin Henriksen er så tilfreds med – uden at komme problemet til livs.

Hvorfor lukker Facebook Generation Identitærs fb-sider over hele Europa?

For det første er der intet, der tyder på, at FB har givet de venstreorienterede bevægelser samme behandling som den, der er blevet GI til del. Ikke engang det totalitære og voldelige Antifa, hvis FB-sider stadig er fuldt tilgængelige, synes ramt. Det vidner om en usund og udemokratisk censur-politik hos FB, hvilket leder til spørgsmålet om det er Zuckerbergs politiske observans, der slår igennem – eller det er hans opfattelse af, hvad Merkel og EU ønsker. Begge dele leder til ubehagelige konklusioner.

Dilemmaernes tid

Vi kommet ind i dilemmaernes tid: På den ene side må vi sætte vores fod ned og forsvare vores kultur, for så længe vi har en stor muslimsk minoritet i vor midte, så længe vil islam konstant udfordre vores værdier. På den anden side må vi heller ikke smide barnet ud med badevandet og sætte den frihed over styr vi så gerne vil forsvare.

De lappeløsninger og værn mod terror, der i disse år indføres i vores samfund er ikke desto mindre en begrænsning af vores frihed og det vil være naivt at tro, at det ikke på et eller andet tidspunkt rammer ytringsfriheden.

Endnu et svensk faux pas: redaktør til politiforhør for satire

Forhøret varede 20 minutter og sagen endte med, at der ikke blev rejst tiltale, men det afslører ikke desto mindre en fuldstændig forkvaklet svensk indstilling til helt grundlæggende præmisser for ytringsfrihed i en vestlig civilisation: motivforskning. Hvis en ytring – hvad enten den er talt, skrevet, tegnet eller filmet – ligger inden for ytringsfrihedens grænser, er der ingen myndighed, der skal snage i eller har krav på oplysninger om, hvad afsenderen tænkte eller hvad hans intention med ytringen er.

Det er tankepoliti og en krænkelse af borgerens, i dette tilfælde Jan Sjunnesons, ytringsfrihed.

De ubekvemme overgreb som vi ikke bør tale om - overgreb på britiske piger

Det vides ikke, hvor mange retssager, der pågår lokalt i landets mange retskredse. Peter McLoughlin opdaterer et skema, hvoraf det fremgår, hvem der er blevet dømt. Den seneste indtastning er fra marts 2018, hvor den 48-årige Alladitta Yousaf blev kendt skyldig. Han var hermed den 324. dømte siden 1997, og der har blandt gerningsmændene været 87% med muslimske navne. Der er mange tusind ofre, og der har været flere gerningsmænd om hver pige (såsom brødre, onkler, venner). Det samlede antal gerningsmænd, der er gået fri, må derfor være ganske stort. Ifølge Peter McLoughlin er det nok mindre end 1% af gerningsmændene, der retsforfølges. Det betyder, at de resterende 99% ufortrødent kan fortsætte deres profitable sexslaveri som hidtil.

Tommy Robinson kan blive en moderne Spartacus

Det er betegnende for det britiske establishments arrogance, at mainstreamedierne generelt ignorerede Day For Freedom-demoen, selvom den samlede tusinder af demonstranter, der fyldte gaderne i det centrale London. En arrogance, der samtidig afslører, at man udmærket er klar over, at man sidder på en trykkoger.

Den trykkoger har man sat ekstra blus under med den summariske rettergang, den forkerte dom og fængslingen af Tommy Robinson. Og de britiske myndigheder og dem, der kalder dommen over Robinson for fake news, kan uforvarende vise sig at have pustet til de gløder, der længe har ulmet i den britiske underklasse.

Black Lives Matter Denmark er ikke krænkede - det er dem, der er krænkerne

Reklame for negerkys

Hvis det ikke var for den regulære terror, som BLMD reelt har udsat Sort/Hvid for – og for teatrets totale kapitulation (de ændrede efterfølgende også passager i stykket), så er BLMD både i deres idegrundlag og deres debatniveau lige til at dø af grin over.

Men at true, vandalisere og forsøge at lukke munden på fredelige folk med lovligt ærinde er langt fra morsomt. Det er ud over den personlige trussel mod folkene bag Sort/Hvid også et angreb på ytringsfriheden og direkte samfundsnedbrydende.

En selvsikker, muslimsk magtdemonstration

Her i Whitechapel spores ingen trang til på nogen måde at lade sig integrere og opsluge af det omgivende samfund for fast arbejde og ussel mammon. Tværtimod er det tydeligt, at man som europæer, og især europæisk, utildækket kvinde, overhovedet ikke hører til i Whitechapel og faktisk ikke har noget at gøre. Lige så lidt som ytringsfrihed, kønnenes ligestilling og homosexuelles rettigheder.

Trykkefrihedsselskabet til Day for Freedom

I England er det myndighederne, der truer ytringsfriheden

Franske islamkritikere retsforfølges i en grad, så nogle vælger at forlade landet

Briterne er ved at vågne: demonstrerer for ytringsfrihed søndag

Åndsfrihed - eller åndløs islam-accept?

Hvem er Englands modigste mand?

Hvem sagde "landsbytosse"?

Facebooks krig mod det frie ord

Justin Trudeau - et farligt fjols

De krænkelses-parate har fede tider i Sverige

Briterne er ved at afskaffe ytringsfriheden

Endnu et slag for ytringsfriheden er vundet

Aia Fogs opstillingstale til formandsposten

Det er ikke en krænkelse af ytringsfriheden at nægte personer indrejse

Afskedsreception for Katrine Winkel Holm

John Milton - den kristne digter, der blev trykkefrihedens første forsvarer

Burkaforbud kan aldrig blive et spørgsmål om ytringsfrihed

Et bundløst dyb af råddenskab og amoral

Peter Hitchens for første gang i Danmark

Biskop Henrik Stubkjær er et symbol på alt, hvad der er galt med Folkekirken